EN English
Polska Sekcja
INFORMS
Misja | Władze | Statut | Aktualności | Wirtualne konwersatorium MZBO | Kontakt
Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2021 - 21 czerwca 2021 r.,
(2021-06-26)

W poniedziałek 21 czerwca 2021 r. odbyło się - pod Honorowym Patronatem Sekcji Badań Operacyjnych KSIE PAN - Truskawkowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2021.
Na tym seminarium naukowcy z Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przedstawili referaty:
• dr hab. Daniel Puciato, prof. PO - Społeczno-ekonomiczne korelaty jakości życia związanej ze zdrowiem u osób żyjących w pojedynkę z Wrocławia
• dr hab. Agnieszka Stanimir, prof. UEW - Wzrastająca świadomość ekologiczna a obciążenia finansowe gospodarstwa domowego.

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjął profesor Marek Nowiński. Ekologiczne konteksty zaprezentowanych referatów wywołały burzliwą dyskusję, w której wzięli udział profesorowie Józef Stawicki, Jerzy Marcinkowski i Krzysztof Piasecki. Poza uwagami na temat zaprezentowanych rezultatów, dyskutanci podzielili się własnymi poglądami w tej żywotnej sprawie. Warto zwrócić też uwagę na to, że tematyka zaprezentowanych referatów wskazuje, jak szerokie jest spectrum naukowych dociekań prowadzonych w naszych ośrodkach Badań Operacyjnych.
Pomimo panującej kanikuły, w seminarium uczestniczyło 35 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski.
Gospodarzem on-line WSBO była - tradycyjnie już - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Seminarium zorganizowali profesor Krzysztof Piasecki i dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line we wrześniu 2021. Na seminarium tym wystąpią naukowcy z Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Katowicach. Dokładne informacje o tym spotkaniu przekażemy we wrześniu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2021 - 17 maja 2021 r.,
(2021-05-19)

W poniedziałek 17 maja 2021 r. odbyło się - pod Honorowym Patronatem Sekcji Badań Operacyjnych KSIE PAN - Zielone Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2021.
Na tym seminarium pracownicy Katedry Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej Uniwersytetu Szczecińskiego przedstawili następujące referaty:
• dr inż. Mateusz Piwowarski: Prezentacja
• dr hab. Mariusz Borawski, prof. US, Arytmetyka przyrostów
Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjął profesor Kesra Nermend. Bardzo interesująca była tutaj informacja o neuronauce poznawczej jako nowym narzędziu wspierającym procesy decyzyjne. Rodzi to nowe wyzwania przed badaniami operacyjnymi.

W dyskusji po drugim referacie zabrał głos profesor Krzysztof Piasecki. W seminarium uczestniczyło 43 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski. Gospodarzem on-line WSBO była - tradycyjnie już - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowali profesor Krzysztof Piasecki i dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line w dniu 21 czerwca o godzinie 17:00.
Na seminarium tym wystąpią naukowcy z Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy przedstawią referaty:
• dr hab. Agnieszka Stanimir, prof. UEW - Wzrastająca świadomość ekologiczna a obciążenia finansowe gospodarstwa domowego.
• dr hab. Daniel Puciato - Społeczno-ekonomiczne korelaty jakości życia związanej ze zdrowiem u osób żyjących w pojedynkę z Wrocławia

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .Zaproszenie na konferencję Współczesne Metody i Praktyki w Ryzyku Kredytowym. - 18 maja 2021 r.,
(2021-04-20)

Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji (ZWiAD) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie organizuje w dniu 18 maja 2021 r. konferencję Współczesne Metody i Praktyki w Ryzyku Kredytowym. Problematyka konferencji jest związana z tematem monografii przygotowanej przez pracowników Zakładu. Monografia ta zatytułowana Credit Scoring in Context of Interpretable Machine Learning. Theory and Practice jest już dostępna w sprzedaży na stronie https://bit.ly/3tLWzPO. Zagadnienia przedstawiane w trakcie konferencji są ściśle związane ze współczesnymi metodami badań operacyjnych i sztucznej inteligencji wykorzystywanymi w skoringu kredytowym. Mamy nadzieję będą one dla Państwa interesujące – serdecznie zapraszamy na spotkanie i do lektury monografii.

Obchodzimy jubileusz 25-lecia Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji SGH, zespołu organizatorów konferencji. Już druga generacja kontynuuje naukową przygodę respektującą zróżnicowane zainteresowania naukowe mieszczące się obszarze wspomagania i analizy decyzji menedżerskich wykorzystującej metody zakorzenione w badaniach operacyjnych. Efekty badań i zastosowań powstawały i powstają we współpracy z kolegami z uczelni, z polskiego i zagranicznego środowiska naukowego, ze studentami i naszymi wychowankami działającymi w gospodarce, a pozostającymi z nami w kontakcie. Konferencja i monografia tego dowodzą. Chcielibyśmy właśnie z Państwem cieszyć się naszym jubileuszem.

Ze względu na realia pandemii, konferencja została zorganizowana w formie spotkania zdalnego. Mam nadzieję, że także w tej formie wydarzenie wzmocni integrację naszej społeczności oraz merytoryczną naukową dyskusję tym razem poświęconą decyzjom kredytowym. Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji – zgłoszenia można wysyłać przez formularz zamieszczony na stronie: http://bityl.pl/kosAj

Plakat informacyjny znajdą Państwo w linku do pliku pdf


Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2021 - 19 kwietnia 2021 r.,
(2021-04-19)

W poniedziałek 19 kwietnia 2021 r. odbyło się - pod Honorowym Patronatem Sekcji Badań Operacyjnych KSIE PAN - Wiosenne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2021.
Na tym seminarium pracownicy Katedry Badań Operacyjnych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przedstawili następujące referaty:
• prof. Ivan Blahun: O modelowaniu scenariuszowym zrównoważonego rozwoju
• dr Adam Kucharski: Metody zarządzania projektem w środowisku R - pakiet critpath
• dr hab. Iwona Konarzewska, prof. UŁ: Wskaźniki wielokryteriowe z wykorzystaniem PCA
Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęli kolejno profesor Iwona Konarzewska i profesor Krzysztof Piasecki. Szczególnie obszerną dyskusję wywołał ostatni z referatów. Głos tutaj zabrali profesor Kaliszewski, profesor Zaraś, mgr Adam Mrozek i profesor Krzysztof Piasecki.
W seminarium uczestniczyło 49 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski, Ukrainy i Kanady. Gospodarzem on-line WSBO była - tradycyjnie już - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowali profesor Krzysztof Piasecki i dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line w dniu 17 maja o godzinie 17:00.
Na seminarium tym wystąpią pracownicy Katedry Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy zaprezentują swoją katedrę, oraz przedstawią referat
• dr hab. Mariusz Borawski, prof. US, Arytmetyka przyrostów.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .Najbliższe Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2021 - 19 kwietnia 2021 o godzinie 17:00,
(2021-03-18)

Informujemy, że kolejne WSBO odbędzie się on-line w poniedziałek 19 kwietnia 2021 o godzinie 17:00.
Na seminarium tym pracownicy Katedry Badań Operacyjnych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przedstawią następujące referaty/komunikaty naukowe:
• prof. Ivan Blahun: O modelowaniu scenariuszowym zrównoważonego rozwoju
• dr Adam Kucharski: Metody zarządzania projektem w środowisku R - pakiet critpath
• dr hab. Iwona Konarzewska, prof. UŁ: Wskaźniki wielokryteriowe z wykorzystaniem PCA

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .

16th annual Social Simulation Conference - 20-24 sierpnia 2021 r.,
(2021-03-11)

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania referatów na konferencję Social Simulation Conference 2021.
Szczegóły znajdą Państwo w linku do pliku pdf.

Sesja INFORMS podczas XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Modelowanie preferencji a ryzyko” - 22-23 marca 2021 r.,
(2021-03-11)

Przypominamy, że już w dniach 22-23 marca odbędzie się wirtualna konferencja Modelowanie Preferencji a Ryzyko MPaR’21, na którą w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.
Na stronie internetowej konferencji dostępny jest już program wystąpień: https://mpar.ue.katowice.pl/files/Program_MPaR21_IWoMCDM21_v5_11032021.pdf

W szczególności polecamy Państwa uwadze sesję INFORMS, która przewidziana jest na wtorek 23 marca 2021 r. o godzinie 16:50, a referat p.t.
"Uczenie maszynowe w estymacji heterogenicznych efektów kampanii marketingowej" wygłosi mgr Mateusz Zawisza.

Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2021 - 22 lutego 2021 r.,
(2021-02-27)

W poniedziałek 22 lutego 2021 r. odbyło się - pod Honorowym Patronatem Sekcji Badań Operacyjnych KSIE PAN – „Kartaczowe” Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2021.
Na seminarium, pani dr Elżbieta Majewska - pracownica Zakładu Metod Ilościowych Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku wygłosiła wykład zatytułowany

Integracja europejskich rynków kapitałowych w obliczu kryzysów finansowych.

Referat ten zachęcił uczestników do podjęcia dyskusji, w której zabrali glos profesor Jerzy Marcinkowski, profesor Marek Nowiński i dr Piotr Miszczyński. Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła profesor Ewa Roszkowska.
Pani Profesor przygotowała też fotograficzny e-album przedstawiający magię Podlasia. Albumem tym został obdarzony każdy uczestnik seminarium.
W seminarium uczestniczyło 50 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski i Kanady.
Seminarium zorganizowali profesor Krzysztof Piasecki i dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 19 kwietnia 2021. Dokładną datę podamy w następnym komunikacie. Na seminarium tym wystąpią pracownicy Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modelowanie preferencji a ryzyko” - 22-23 marca 2021 r.,
(2021-01-26)

W dniach 22-23 marca 2021 roku odbędzie się XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modelowanie preferencji a ryzyko” (MPaR) oraz z 9 edycja warsztatów International Workshop on Multiple Criteria Decision Making (IWoMCDM).
Wydarzenie organizowane jest przez Katedrę Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy współpracy:
• Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego
• Polskiej Sekcji INFORMS
• Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych

Tematyka konferencji obejmuje metodologiczne i aplikacyjne aspekty analizy preferencji i wspomagania decyzji oraz matematycznego modelowania ryzyka, m. in.:
• modele optymalizacyjne
• grupowe aspekty podejmowania decyzji i negocjacje
• behawioralne aspekty podejmowania decyzji
• zastosowanie modeli preferencji i ryzyka w:
o finansach
o logistyce
o zarządzaniu projektami
o procesach produkcyjnych
o zarządzaniu operacyjnym
o inne powiązane tematy.

Szczegóły uczestnictwa online są podane na stronie internetowej konferencji: http://www.mpar.ue.katowice.pl

Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT, Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN, Polskiej Sekcji INFORMS - 26 stycznia 2021 r.,
(2021-01-15)

W dniu 26 stycznia (wtorek) o godzinie 16:00 (wyjątkowo, ze względu na różnicę czasu), w ramach seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT, Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN, Polskiej Sekcji INFORMS

Doug Samuelson

przedstawi referat (za pomocą aplikacji Skype)

Uses and Misuses of Quantitative Methods in CurrentEvents: Implications for National and International Security

ABSTRACT.
Political campaigns have become increasingly driven by images, memes and social mediamessaging rather than policy statements. We review some prominent examples from USPresidential campaigns and discuss how confusing and disruptive messaging was used. Statistics, Operations Research, and Artificial Intelligence / Machine Learning helped todevelop targeting strategies and detect opponents’ attempts to disrupt. We note how thesemethods could also be used to disrupt defense and intelligence networks and possiblymisdirect lethal force, and draw some lessons learned about how to increase national andinternational security.

KEYWORDS: Information security, information tampering, pattern analysis, political tricks,social media messaging, village stability operations, command and control

ABOUT THE PRESENTER
Douglas A. Samuelson is President and Chief Scientist of his own consulting company,InfoLogix, Inc., in Annandale, Virginia. He has been a Federal policy analyst, consultant,successful high-tech entrepreneur and executive, patented inventor, political campaignprofessional, and an adjunct and research faculty member at several universities. Hisconsulting and research focus on risk-advised decision-making, machine learning,cybersecurity, wargaming, health care policy, and disaster response and preparedness. Heholds a doctorate in Operations Research from The George Washington University.

A PERSONAL NOTE ABOUT THE PRESENTER, BY IGNACY KALISZEWSKI
In the official biography of Doug Samuelson, quoted above, there is no mention on his sideactivity which nonetheless brought him probably the widest recognition - a columnist. Longbefore I had a chance to say 'Hello' to him, I had been a keen reader of his column titled'ORacle' in The Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS)quarterly bulletin 'OR/MS Today'. Many OR/MS people readily admit they read each issue bystarting from his one-page feature stories about our profession ups and downs, sense, nosense, and nonsense(s). He kept writing his column for twenty years or so, entertainingpeople, amusing them, but at the end, making them to reflect. The Library of the Systems Research Research Institute maintains an extensive collection ofthe bulletin issues.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy, do spotkania można dołączyć poprzez podany link. [ Link do spotkania: https://join.skype.com/nFiJJj5UaY9s]

Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2021 - 04 stycznia 2021 r.,
(2021-01-04)

W poniedziałek 4 stycznia 2021 r. odbyło się - pod Honorowym Patronatem Sekcji Badań Operacyjnych KSIE PAN - Noworoczne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2021.

Na seminarium, pani dr Milena Bieniek - pracownica Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wygłosiła wykład zatytułowany

Wpływ niepewności popytu na modelowanie łańcucha dostaw z naciskiem na niepewność addytywną

Referat ten zachęcił wielu dyskutantów do obszernych wystąpień. W dyskusji wzięli udział profesor Józef Stawicki, profesor Tomasz Szapiro, profesor Stefan Grzesiak i pan Adam Mrozek. Szczególnie wnikliwym i dociekliwym dyskutantem był profesor Tomasz Szapiro. Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjął profesor Krzysztof Piasecki.

Pomimo międzyświątecznego okresu skłaniającego do odpoczynku - Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim 42 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski.

Seminarium zorganizowali profesor Krzysztof Piasecki i dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line w dniu 22 lutego 2021 o 17.00. Na seminarium tym swoje wykłady przedstawią pracownicy Zakładu Metod Ilościowych Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2020 - 21 grudnia 2020 r.,
(2020-12-21)

W poniedziałek 21 grudnia 2020 r. odbyło się Piernikowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2020. Na tym seminarium, Na tym seminarium, pracownicy Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosili następujące wykłady:

1. profesor Sylwester Bejger - Uczenie maszynowe w podejmowaniu decyzji,

2. profesor Witold Orzeszko - Prognozowanie kowariancji stóp zwrotu za pomocą Maszyny Wektorów Nośnych,

3. profesor Józef Stawicki - Seminaria dyplomowe metod ilościowych ekonomii i zarządzania - problemy i doświadczenia.

Moderatorem dyskusji seminaryjnej był profesor Sylwester Bejger.

W seminarium uczestniczyło 55 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski. Spotkanie już „tradycyjnie” zostało zorganizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu.

Przewodniczący Sekcji Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk zaproponował organizatorom objęcie WSBO patronatem Sekcji. Propozycja ta została przez organizatorów przyjęta.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line w dniu 4 stycznia o godzinie 17.00. Na seminarium tym wystąpi dr Milena Bieniek z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2020 - 16 listopada 2020 r.,
(2020-11-16)

W poniedziałek 16 listopada 2020 r. odbyło się Inauguracyjne Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2020. Na tym seminarium, pracownicy Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wygłosili następujące wykłady:

• dr Przemysław Szufel, mgr Łukasz Kraiński - O wielo-agentowych modelach symulacyjnych inteligentnych sieci transportowych
• prof. Tomasz Szapiro - Informacja o nauczaniu badań operacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Moderatorem dyskusji seminaryjnej był prof. Bogumił Kamiński.

W seminarium uczestniczyło 39 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski. Spotkanie już „tradycyjnie” zostało zorganizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 21 grudnia o godzinie 17.00. Na seminarium tym występować będą pracownicy Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .Konferencja MZBO odbędzie się w dniach 24-26 października 2021,
(2020-10-30)

Informujemy, że ze względu na COVID-19 – termin XXXIX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Prof. Władysława Bukietyńskiego: Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych’20. MZBO 2020 został odroczony do przyszłego roku. Konferencja odbędzie się w dniach 24-26 października 2021 roku w Pałacu w Będlewie leżącym na skraju Chłapowszczyzny – kolebki nowoczesnego rolnictwa polskiego.

Pomimo słusznego skierowania polskiej nauki w stronę forum międzynarodowej wymiany naukowej, nadal istnieje silna potrzeba dyskusji naukowej prowadzonej pomiędzy polskimi ośrodkami naukowymi. Jest to jedyna droga do tworzenia polskich zespołów naukowych akceptujących oczywiście uczestnictwo zainteresowanych współpracowników zagranicznych. Powstawanie takich zespołów wychodzi naprzeciwko oczekiwaniom suwerenności polskiej nauki. Dyskusji takiej ma służyć konferencja MZBO 2020, której celem jest prezentacja możliwie najpełniejszej panoramy polskich rozważań naukowych na temat badań operacyjnych i ich zastosowań w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej. Ważnym celem tej konferencji jest też stworzenie dla młodych teoretyków i praktyków dyscypliny, forum wymiany myśli na temat najnowszych osiągnięć dotyczących metod oraz nowoczesnych zastosowań badań operacyjnych. To w rękach i głowach tych adeptów nauki leży przyszłość polskich badań operacyjnych. Stąd wystąpienia młodych pracowników nauki są bardzo oczekiwane.

Organizatorem Konferencji jest Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Miło jest mnie też poinformować, że nasza Konferencja została objęta honorowym patronatem JM Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz patronatem Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.

Więcej informacji o konferencji znajdziecie państwo na stronie internetowej http://www.mzbo2020.pl/

Bardzo będziemy się cieszyć Państwa udziałem w Konferencji.

Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Piasecki
Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji


Pierwsze Wirtualne Konwersatorium Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2020 – „MZBO w czasach zarazy”,
(2020-10-12)

W poniedziałek 12 października 2020 r. odbyło się Pierwsze Wirtualne Konwersatorium Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2020 – „MZBO w czasach zarazy”. Spotkanie, którego organizatorem była Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, odbyło się pod patronatem JM Rektora WSB w Poznaniu profesora Józefa Orczyka oraz Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.

Konwersatorium cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim ponad 60 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski oraz zagranicy. Reprezentowane były: Delf University of Technology, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Białostocka, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Podczas konwersatorium odbyły się m.in. dyskusje panelowe na temat nauczania przedmiotów ilościowych w warunkach COVID-19. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany poglądów, spostrzeżeń i doświadczeń. Zdaniem uczestników, Pierwsze Wirtualne Konwersatorium MZBO spełniło ich oczekiwania.Warsztaty "Obliczenia naukowe w języku Julia"
(2020-03-26)

W ramach konferencji Supercomputing Frontiers 2020, dnia 26 marca 2020 w Warszawie odbędą się warsztaty prowadzone przez dr Przemysława Szufel "Introduction to scientific computing using the Julia language" oraz "Parallel computing using the Julia language". Celem warsztatów jest przedstawienie możliwości języka Julia w zakresie obliczeń naukowych, symulacji, optymalizacji oraz analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości skalowania i zrównoleglania tych procesów w tym na klastry obliczeniowe.
Więcej informacji na stronie warsztatów: https://supercomputingfrontiers.eu/2020/tutorials-programme/.

Osoby zainteresowane uzyskaniem bezpłatnej wejściówki na warsztaty są proszone o kontakt z drem Przemysławem Szufel pod adresem email pszufe@sgh.waw.pl.

Sesja Polskiej Sekcji INFORMS w ramach XXXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych'2019,
(2019-10-28)

Dnia 21 października 2019 roku, w trakcie XXXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych'2019, która miała miejsce w Ciechocinku, odbyła się sesja Polskiej Sekcji INFORMS. W jej trakcie Andrzej Tolarczyk z Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił referat: "Sposoby wykorzystania zaawansowanej analizy danych w Narodowym Funduszu Zdrowia"Sesja Polskiej Sekcji INFORMS w ramach XII Konferencji Naukowej "Modelowanie preferencji a ryzyko",
(2019-04-10)

Dnia 8 kwietnia 2019 roku, w trakcie XII Konferencji Naukowej "Modelowanie preferencji a ryzyko", która miała miejsce w Ustroniu, odbyła się sesja Polskiej Sekcji INFORMS. W jej trakcie dr inż. Tomasz Błaszczyk przedstawił referat "Systemy klasy EAM/CMMS – 'kopalnia' danych"

Sesja Polskiej Sekcji INFORMS w ramach XXXV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych'2016,
(2018-10-22)

Dnia 22 października 2018 roku, w trakcie XXXVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych'2018, która miała miejsce w Otrębusach koło Warszawy, odbyła się sesja Polskiej Sekcji INFORMS. W jej trakcie dr Piotr Kuszewski przedstawił referat: "Ocena ryzyka w branży finansowej - metody ilościowe w teorii i w praktyce"

Sesja Polskiej Sekcji INFORMS w trakcie XV Konferencji Naukowej Badania Operacyjne i Systemowe BOS 2018,
(2018-09-24)

Dnia 24 września 2018 roku, w trakcie XV Konferencji Naukowej Badania Operacyjne i Systemowe BOS 2018 odbywającej się w Pałacu Staszica w Warszawie miała miejsce sesja Polskiej Sekcji INFORMS. W trakcie sesji przedstawiciel miesięcznika "Perspektywy" przedstawił metodologię sporządzania rankingu uniwersytetów w 2018 r.

Sesja Polskiej Sekcji INFORMS w ramach XXXVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych'2017,
(2017-10-16)

Dnia 16 października 2017 roku, w trakcie XXXVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych'2017, która miała miejsce w miejscowości Tuszyn-Las pod Łodzią, odbyła się sesja Polskiej Sekcji INFORMS. W jej trakcie mgr Piotr Namieciński z Uniwersytetu w Łodzi, przedstawił referat: "Algorytm przydziału zadań procownikom - podejście hierarchiczne wielokryteriowe", którego współautorami byli prof. dr hab. Jan B. Gajda, dr hab. Iwona Konarzewska oraz Arkadiusz Sońta i Justyna Stefaniak z firmy CERI International.

     

Sesja Polskiej Sekcji INFORMS w ramach XI Konferencji Naukowej "Modelowanie preferencji a ryzyko",
(2017-04-03)

Dnia 3 kwietnia 2017 roku, w trakcie XI Konferencji Naukowej "Modelowanie preferencji a ryzyko", która miała miejsce w Ustroniu, odbyła się sesja Polskiej Sekcji INFORMS. W jej trakcie dr inż Katarzyna Jakowska- Suwalska i mgr inż Piotr Suwalski przedstawili referat "Zagadnienie załadunku – praktyczne zastosowanie algorytmu zachłannego"

Sesja Polskiej Sekcji INFORMS w ramach XXXV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych'2016,
(2016-10-17)

Dnia 17 października 2016 roku, w trakcie XXXV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych'2016, która miała miejsce w obiektach konferencyjnych Pałacu w Czerniejewie, odbyła się sesja Polskiej Sekcji INFORMS. W jej trakcie dr Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przedstawił referat: "Zastosowanie SNA do analizy sieci biznesowych"

Uroczysta Sesja Polskiej Sekcji INFORMS z okazji 20 lecia powstania, w ramach XIV Konferencji Naukowej Badania Operacyjne i Systemowe BOS 2016,
(2016-10-13)

Dnia 13 października 2016 roku, w trakcie XIV Konferencji Naukowej Badania Operacyjne i Systemowe BOS 2016 odbywającej się w Pałacu Staszica w Warszawie miała miejsce uroczysta sesja Polskiej Sekcji INFORMS z okazji 20 lecia jej powstania. W trakcie sesji Prezes stowarzyszenia prof dr hab. Tadeusz Trzaskalik przestawił historię powstania sekcji. Wspomniani zostali nieżyjący już założyciele stowarzyszenia prof. Jerzy Hołubiec, prof. Stefan Chanas oraz prof. Władysław Radzikowski. Następnie wręczono dyplom wieloletniemu Sekretarzowi i Prezesowi Polskiej sekcji prof. Ignacemu Kaliszewskiemu.

Sesje zakończył referat dr Konrada Michalskiego ze Szkoły Głównej Handlowej pod tytułem "Optymalizacja operacji w Poczcie Polskiej SA".

Prezentacja prezesa Prof. dr hab. Tadeusza Trzaskalika (pobierz).

Tutaj znajdują się archiwalne aktualności 2013-2015.
Tutaj znajdują się archiwalne aktualności 2006-2013.
Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!    Webmaster: piotr.miszczynski@uni.lodz.pl