EN English
Polska Sekcja
INFORMS
Misja | Władze | Statut | Aktualności | Wirtualne konwersatorium MZBO | Kontakt
Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2022 - 12 grudnia 2022 r.,
(2022-12-19)

W poniedziałek 12 grudnia 2022 r. odbyło się Poznańskie Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych. Na seminarium referaty przedstawili:
• dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) – Relacje stopniowalne i przedziałowe w modelowaniu preferencji
• dr hab. Aleksandra Łuczak, prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN) – "Nie ten bogaty, co ma dukaty" - o wielowymiarowym barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Anna Pajor, prof. Ignacy Kaliszewski, prof. Bogumił Kamiński, prof. Jerzy Marcinkowski oraz prof. Kazimierz Zaraś.

Prof. Tomasz Wachowicz z Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zaprosił uczestników na XIV Ogólnopolską Konferencję Naukową Modelowanie Preferencji a Ryzyko, która odbędzie się w Ustroniu w dniach 26-28 marca 2023, szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://mpar.ue.katowice.pl.

Seminarium odbyło się już po raz 19. Uczestniczyło w nim 46 naukowców i praktyków – przedstawicieli 21 ośrodków akademickich z całej Polski.

Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 9 stycznia 2023 r. o godzinie 17:30. Na seminarium wykłady przedstawią pracownicy Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2022 - 21 listopada 2022 r.,
(2022-11-27)

W poniedziałek 21 listopada 2022 r., pod honorowym patronatem JM Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, JM Rektor Politechniki Białostockiej, Sekcji Badań Operacyjnych KSiE PAN oraz Polskiej Sekcji INFORMS, odbyło się Listopadowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium referaty przedstawili:
• dr Janusz Miroforidis (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk) – Oszacowania parametryczne ocen efektywnych w całkowitoliczbowych problemach optymalizacyjnych wielkiej skali
• dr Bartłomiej Jefmański (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr Marta Kusterka-Jefmańska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) prof. dr hab. Ewa Roszkowska (Politechnika Białostocka) – Rozmyta intuicjonistyczna miara syntetyczna w dynamicznej analizie subiektywnej jakości życia mieszkańców miast europejskich
Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Barbara Gładysz, prof. Ewa Roszkowska oraz prof. Ignacy Kaliszewski.

Seminarium odbyło się już po raz 18. Uczestniczyło w nim 47 naukowców i praktyków – przedstawicieli 19 ośrodków akademickich z całej Polski.

Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 12 grudnia 2022 r. o godzinie 17:30. Na seminarium wykłady przedstawią pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.XL Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Władysława Bukietyńskiego „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2022” - 16-18 października 2022 r.,
(2022-11-21)

W dniach 16-18 października 2022 roku w Brennej odbyła się jubileuszowa XL Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Władysława Bukietyńskiego „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2022”. Konferencja została objęta honorowym patronatem JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. inż. Celiny M. Olszak.

W ramach konferencji odbyła się sesja INFORMS, podczas której wygłoszono dwa referaty:
• Bogumił Kamiński, Jacek Sadowski - Model długoterminowej prognozy zapotrzebowania na gaz sieciowy
• Tomasz Błaszczyk - Wybrane aspekty zarządzania transportem zbiorowym

Konferencję zorganizowała Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy współpracy Polskiej Sekcji INFORMS.

Informacje o konferencji zostały umieszczone na stronie: https://mzbo.ue.katowice.pl/Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2022 - 26 września 2022 r.,
(2022-10-05)

W poniedziałek 26 września 2022 r. odbyło się Jesienne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium referaty przedstawili naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:
• dr hab. Marcin Anholcer, prof. UEP – O b-kolorowaniach, czyli jak szybko znaleźć dobre przybliżenie kolorowania poprawnego
• dr hab. Krzysztof Echaust, prof. UEP, dr Małgorzata Just – Trzy powody dlaczego kryptowaluty nie mogą być bezpieczną przystanią dla inwestycji na rynkach kapitałowych

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Bogumił Kamiński, prof. Tomasz Szapiro oraz dr Przemysław Szufel.

Prof. dr hab. Maciej Nowak, Kierownik Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zaprosił wszystkich uczestników na XL Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Profesora Władysława Bukietyńskiego „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych”, która odbędzie się w dniach 16-18 października 2022 roku w Brennej, szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://mzbo.ue.katowice.pl

Seminarium odbyło się już po raz 17. Uczestniczyło w nim 29 naukowców i praktyków – przedstawicieli 15 ośrodków akademickich z całej Polski.

Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 21 listopada 2022 r. o godzinie 17:30. Na seminarium wykłady przedstawią pracownicy Instytutu Badań Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Politechniki Białostockiej. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2022 - 13 czerwca 2022 r.,
(2022-06-19)

W poniedziałek 13 czerwca 2022 r. odbyło się Wakacyjne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium referaty przedstawili naukowcy z Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:
• mgr Patrycja Krzywda-Starzyk – Nadwyżka edukacyjna – obecny stan wiedzy na temat zjawiska w krajach europejskich
• dr Piotr Peternek, dr hab. Magdalena Ligus prof. UEW – Analiza potencjału technicznego i otoczenia instytucjonalnego OZE w województwach Polski w kontekście konstrukcji indeksu zrównoważonego rozwoju energetycznego regionów

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Marek Nowiński, dr Adam Kucharski, prof. Tomasz Szapiro, dr Małgorzata Wrzosek, prof. Ewa Konarzewska-Gubała, prof. Józef Stawicki, prof. Agnieszka Kowalska-Styczeń, prof. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, dr Milena Bieniek, dr Piotr Miszczyński, prof. Joanna Górka oraz prof. Alicja Graczyk.

Prof. dr hab. Maciej Nowak, Kierownik Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zaprosił wszystkich uczestników na XL Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Profesora Władysława Bukietyńskiego „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych”, która odbędzie się w dniach 16-18 października 2022 roku w Brennej, szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://mzbo.ue.katowice.pl.

Seminarium odbyło się już po raz 16. Uczestniczyło w nim 53 naukowców i praktyków – przedstawicieli 20 ośrodków akademickich z całej Polski.

Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Kolejne WSBO odbędzie się on-line 26 września 2022 r. o godzinie 17:30. Na seminarium wykłady przedstawią pracownicy Katedry Badań Operacyjnych i Ekonomii Matematycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2022 - 23 maja 2022 r.,
(2022-05-26)

W poniedziałek 23 maja 2022 r. odbyło się Transportowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium referaty przedstawili naukowcy z Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego:
• dr Aleksandra Bartosiewicz – Analiza i ocena procesów przeładunkowych w morskich terminalach kontenerowych z wykorzystaniem teorii kolejek
• dr Radosław Jadczak – Modele układania tras pojazdów

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. Joanna Erdys, prof. Bogumił Kamiński, prof. Tomasz Szapiro, prof. Józef Stawicki, prof. Konrad Kułakowski, dr Przemysław Szufel oraz mgr Adam Mrozek.
Seminarium odbyło się już po raz 15. Uczestniczyło w nim 54 naukowców i praktyków – przedstawicieli 19 ośrodków akademickich z całej Polski.

Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 13 czerwca 2022 r. o godzinie 17:30. Na seminarium wykłady przedstawią pracownicy Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2022 - 25 kwietnia 2022 r.,
(2022-04-29)

W poniedziałek 25 kwietnia 2022 r. odbyło się Zrównoważone Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium referaty przedstawili naukowcy Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:
• dr Dorota Górecka – Wielokryterialna ocena realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju na terytorium polsko-białorusko-ukraińskiego pogranicza za pomocą podejścia MAMIMCA
• dr hab. Sławomir Plaskacz, prof. UMK – O wyznaczaniu optymalnej wielkości rezerwatów morskich z punktu widzenia wielkości połowów

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Ewa Roszkowska, prof. Tomasz Szapiro, prof. Tadeusz Trzaskalik oraz dr Jan Gadomski.

Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 23 maja 2022 r. o godzinie 17:30. Na seminarium wykłady przedstawią pracownicy Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2022 - 28 marca 2022 r.,
(2022-03-31)

W poniedziałek 28 marca 2022 r. odbyło się Rekonesansowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium referaty przedstawili naukowcy Zakładu Analizy i Wspomagania Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:
• dr hab. Michał Jakubczyk, prof. SGH – Zwiększanie wrażliwości metody COMPOSITE TIME TRADE-OFF w szacowaniu użyteczności stanów zdrowia
• mgr Marek Antosiewicz – Efekty dystrybucyjne opodatkowania emisji w gospodarce opartej na węglu: przypadek Polski

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjął prof. dr hab. Bogumił Kamiński. W dyskusji wzięli udział: prof. Ewa Roszkowska, prof. Bogumił Kamiński, prof. Tomasz Szapiro, prof. Jacek Mercik oraz prof. Konrad Kułakowski.
W seminarium uczestniczyło 40 naukowców i praktyków – przedstawicieli 17 ośrodków akademickich z całej Polski.

Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 25 kwietnia 2022 r. o godzinie 17:30. Na seminarium wykłady przedstawią pracownicy Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2022 - 21 lutego 2022 r.,
(2022-02-23)

W poniedziałek 21 lutego 2022 r. odbyło się Paprykarzowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium referat przedstawił naukowiec Uniwersytetu Szczecińskiego:
• dr inż. Paweł Ziemba – Rozwój i zastosowanie metod wielokryterialnego wspomagania decyzji w problemach decyzyjnych zrównoważenia

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła dr hab. Ewa Roszkowska, prof. PB. W dyskusji wzięli udział: prof. Ewa Roszkowska, prof. Ewa Konarzewska-Gubała, prof. Tomasz Szapiro, prof. Arnold Bernaciak oraz dr Krzysztof Dmytrów.
W seminarium uczestniczyło 57 naukowców i praktyków – przedstawicieli 18 ośrodków akademickich z całej Polski.

Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały dr hab. Ewa Roszkowska, prof. PB oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.


Kolejne WSBO odbędzie się on-line 28 marca 2022 r. o godzinie 17:30. Na seminarium wykłady przedstawią pracownicy Zakładu Analizy i Wspomagania Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2022 - 17 stycznia 2022 r.,
(2022-01-21)

W poniedziałek 17 stycznia 2022 r. odbyło się Styczniowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium naukowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Politechniki Warszawskiej przedstawili referaty:
• mgr Łukasz Tync – Podejście obiektowe w zarządzaniu portfelem projektów
• dr hab. Grzegorz Rządkowski, prof. PW – Falki logistyczne i ich zastosowania

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła profesor Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej. W dyskusji wzięli udział profesorowie Paweł Cabała, Bogumił Kamiński, Józef Stawicki oraz doktor Adam Kucharski.
W seminarium uczestniczyło 50 naukowców i praktyków – przedstawicieli 20 ośrodków akademickich z całej Polski.

Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 21 lutego 2022 r. o godzinie 17:30. Na seminarium pracownik Katedry Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej Uniwersytetu Szczecińskiego przedstawi wykład:
• dr inż. Paweł Ziemba, Wspomaganie decyzji w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w warunkach niepewności

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .XXII konferencja INFORMS Group Decision and Negotiation 2022 - 12-16 czerwca 2022 r.,
(2022-01-17)

W imieniu organizatorów, sekcji GDN INFORMS, zapraszamy Państwa na XXII konferencję Group Decision and Negotiation 2022, która odbędzie się w dniach 12-16 czerwca 2022 roku w Moskwie. Konferencja ta jest od wielu lat międzynarodowym forum dyskusyjnym naukowców i praktyków zawiązanych z problematyką podejmowania decyzji grupowych i konsensualnych. Liczne ścieżki tematyczne obejmują najróżniejsze kwestie związane z tą problematyką, np. metody wsparcia decyzji negocjacyjnych, behawioralne aspekty negocjacji, systemy komputerowe wspomagania decyzji grupowych i negocjacji. Szczególnie polecamy Państwa uwadze ścieżkę „Preference modeling and decision support in group decision and negotiation”.

W tym roku konferencja będzie miała charakter hybrydowy. Przewiduje się organizację sesji na miejscu w Moskwie, jak również sesji wirtualnych dla uczestników zdalnych. Jest to rozwiązanie, które przyjęto mając świadomość niepewności związanych z ograniczeniami podróżowania wywołanych z trwającą pandemią.

Opracowania konferencyjne publikowane są w dwóch tomach wydawnictw pokonferencyjnych.
Local proceedings obejmują wstępne komunikaty z badań i wydane zostaną przez instytucję goszczącą GDN 2022, National Research University HSE w Moskwie. Springer proceedings, będące zbiorem gotowych opracowań naukowych, wydawane są w postaci tomu Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP). Zgodnie z komunikatem MEiN, materiały konferencji GDN publikowane w LNBIP znajdują się w wykazie punktowanych materiałów konferencyjnych (70 punktów).

Więcej szczegółowych informacji o konferencji znajdziecie Państwo w załączonej ulotce konferencyjnej oraz na stronie internetowej http://gdnconference.org/gdn2022

Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2021 - 13 grudnia 2021 r.,
(2021-12-16)

W poniedziałek 13 grudnia 2021 r. odbyło się Koziołkowo – Syrenkowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2021.

Na seminarium naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN przedstawili referaty:
• dr hab. Aleksandra Łuczak, prof. UPP, Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN – Metodyczne problemy badania subiektywnego ubóstwa w gospodarstwach domowych
• dr hab. Aleksandra Łuczak, prof. UPP, dr Małgorzata Just – Kwantyfikacja zrównoważonego rozwoju jednostek terytorialnych - stan obecny i przyszłe badania

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła profesor Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej. W dyskusji wzięli udział profesorowie Tomasz Szapiro, Józef Orczyk, Renata Przygodzka oraz doktor Paweł Ziemba.
W seminarium uczestniczyło 57 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski.
Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 17 stycznia 2022 r. o godzinie 17:30. Na seminarium przedstawione zostaną przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wykłady:
• mgr Łukasz Tync, Podejście obiektowe w zarządzaniu portfelem projektów
• mgr inż. Dariusz Banaś, Hybrydowy model wspomagania decyzji menedżerskich łączący dynamikę systemową i miękką dynamikę systemową

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2021 - 15 listopada 2021 r.,
(2021-11-24)

W poniedziałek 15 listopada 2021 r. odbyło się - pod Honorowym Patronatem JM Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Sekcji Badań Operacyjnych KSIE PAN - Arrasowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2021.

Na seminarium naukowcy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Białostockiej przedstawili referaty:
• dr hab. Konrad Kułakowski, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Informatyki Stosowanej) – HRE (Heuristic Rating Estimation) inne podejście do metody porównywania parami
• dr Dariusz Kacprzak (Politechnika Białostocka) – Nowe rozszerzenie metody TOPSIS dla grupowego wspomagania decyzji oparte na skierowanych liczbach rozmytych

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjął profesor Tomasz Wachowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W dyskusji wzięli udział profesorowie Tomasz Wachowicz, Józef Stawicki i Marcin Anholcer.
W seminarium uczestniczyło 53 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski.
Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Seminarium zorganizowała dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 13 grudnia o godzinie 17:30. Na seminarium przedstawione zostaną przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wykłady:
• dr hab. Aleksandra Łuczak, prof. UPP, Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN – Metodyczne problemy badania subiektywnego ubóstwa w gospodarstwach domowych
• dr hab. Aleksandra Łuczak, prof. UPP, dr Małgorzata Just – Kwantyfikacja zrównoważonego rozwoju jednostek terytorialnych - stan obecny i przyszłe badania

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .XXXIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Władysława Bukietyńskiego „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2020/21” - 24-26 października 2021 r.,
(2021-11-07)

XXXIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Władysława Bukietyńskiego „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2020/21” pod honorowym patronatem JM Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk zgromadziła 60 uczestników z 14 ośrodków akademickich z całej Polski oraz z zagranicy, a także przedstawicieli praktyków.

Podczas trzydniowej (24-26 października) konferencji, która odbyła się w trybie hybrydowym w Pałacu Będlewo, przedstawione zostały 34 referaty dotyczące szeroko rozumianych badań operacyjnych oraz ich zastosowań. Problematyka obejmowała przede wszystkim algorytmy ewolucyjne, dydaktykę badań operacyjnych, harmonogramowanie, planowanie i zarządzanie projektami, miękkie i behawioralne badania operacyjne, oprogramowanie wykorzystywane w badaniach operacyjnych, optymalizację dyskretną, przeszukiwanie wielkich zbiorów danych i zarządzanie nimi, sztuczną inteligencję i sztuczne sieci neuronowe, systemy ekspertowe, systemy rozmyte, systemy wspomagania decyzji, teorię gier, wielokryterialne metody wspomagania decyzji, zastosowania badań operacyjnych w ekonomii, finansach, zarzadzaniu i praktyce, złożoność obliczeniową problemów optymalizacyjnych). Celem konferencji była prezentacja możliwie najpełniejszej panoramy polskich rozważań naukowych na temat badań operacyjnych oraz ich zastosowań w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej oraz stworzenie dla młodych teoretyków i praktyków dyscypliny, forum wymiany myśli na temat najnowszych osiągnięć dotyczących metod oraz nowoczesnych zastosowań badań operacyjnych.

Podczas konferencji wykłady plenarne wygłosili:
• prof. dr hab. Tomasz Szapiro (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – Optymalizacja wielokryterialna – wczoraj i jutro
• dr hab. Ewa Roszkowska, prof. PB (Politechnika Białostocka) – Wielokryterialne wspomaganie negocjacji elektronicznych

W ramach sesji INFORMS wykład pt. Zastosowanie grafów losowych do projektowania algorytmów wygłosił profesor Paweł Prałat z Ryerson University.

Uczestnicy wzięli także udział w sesji wspomnieniowej poświęconej śp. profesorowi Krzysztofowi Piaseckiemu, inicjatorowi organizacji konferencji. Sesja ta dostarczyła uczestnikom wielu wspomnień i wzruszeń.

Konferencję zorganizowała dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wraz ze współpracownikami, Komitetowi Naukowemu przewodniczył dr hab. Marcin Anholcer, prof. UEP z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Informacje o konferencji zostały też umieszczone na stronie: https://www.wsb.pl/poznan/badania-i-nauka/seminarium-z-badan-operacyjnych .Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2021 - 27 września 2021 r.,
(2021-09-29)

W poniedziałek 27 września 2021 r. odbyło się - pod Honorowym Patronatem JM Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Sekcji Badań Operacyjnych KSIE PAN - Jesienne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2021. Seminarium rozpoczęło się wspomnieniem organizatora wcześniejszych WSBO – Pana Profesora Krzysztofa Piaseckiego, który odszedł 14.07.2021 r. Seminarium, które było dla prof. Krzysztofa Piaseckiego bardzo ważne, w istotny sposób przyczyniało się do integracji środowiska skupionego wokół szeroko rozumianych badań operacyjnych oraz ich zastosowań, będzie kontynuowane. Opieką naukową zgodziła się otoczyć kolejne WSBO pani profesor Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej.

Na seminarium naukowcy z Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przedstawili referaty:
• prof. dr hab. Marek Szopa - Optymalizacja decyzji metodami kwantowej teorii gier,
• dr hab. Jerzy Michnik, prof. UE, Algebraiczne modelowanie ewolucji systemu - AlModES.

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjął profesor Maciej Nowak. W dyskusji wzięli udział profesorowie Józef Stawicki, Tomasz Szapiro i Marek Nowiński.
W seminarium uczestniczyło 34 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski.

Gospodarzem on-line WSBO była - tradycyjnie już - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Seminarium zorganizowała dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

W dniach 24-26 października 2021 r. w Będlewie spotykamy się na XXXIX Ogólnopolskiej Konferencji im. Prof. Władysława Bukietyńskiego, Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych '20/21.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line w listopadzie 2021 r. Dokładne informacje o tym spotkaniu przekażemy w listopadzie.
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .Zaproszenie na Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2021 - 27 września 2021 r.,
(2021-09-18)

Szanowni Państwo,

Niestety 14 lipca 2021 roku niespodziewanie odszedł od nas Pan Profesor Krzysztof Piasecki – pomysłodawca i organizator Wirtualnych Seminariów z Badań Operacyjnych. Od wielu z Państwa otrzymaliśmy informację, że chcielibyście Państwo, aby nasze spotkania były kontynuowane. Postaramy się sprostać temu wyzwaniu.

Zapraszamy na kolejne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych, które odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. w godzinach 17:00 - 18:30. Na seminarium tym wystąpią naukowcy z Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którzy przedstawią referaty:
• prof. dr hab. Marek Szopa - Optymalizacja decyzji metodami kwantowej teorii gier,
• dr hab. Jerzy Michnik, prof. UE, Algebraiczne modelowanie ewolucji systemu - AlModES.

Zapraszamy wszystkich serdecznie. Recepcja tradycyjnie będzie otwarta o godzinie 16:45.

Wszystkich uczestników seminarium prosimy o potwierdzenie przyjęcia zaproszenia na adres mzbo2020@wsb.poznan.pl .

Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2021 - 21 czerwca 2021 r.,
(2021-06-26)

W poniedziałek 21 czerwca 2021 r. odbyło się - pod Honorowym Patronatem Sekcji Badań Operacyjnych KSIE PAN - Truskawkowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2021.
Na tym seminarium naukowcy z Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przedstawili referaty:
• dr hab. Daniel Puciato, prof. PO - Społeczno-ekonomiczne korelaty jakości życia związanej ze zdrowiem u osób żyjących w pojedynkę z Wrocławia
• dr hab. Agnieszka Stanimir, prof. UEW - Wzrastająca świadomość ekologiczna a obciążenia finansowe gospodarstwa domowego.
Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjął profesor Marek Nowiński. Ekologiczne konteksty zaprezentowanych referatów wywołały burzliwą dyskusję, w której wzięli udział profesorowie Józef Stawicki, Jerzy Marcinkowski i Krzysztof Piasecki. Poza uwagami na temat zaprezentowanych rezultatów, dyskutanci podzielili się własnymi poglądami w tej żywotnej sprawie. Warto zwrócić też uwagę na to, że tematyka zaprezentowanych referatów wskazuje, jak szerokie jest spectrum naukowych dociekań prowadzonych w naszych ośrodkach Badań Operacyjnych.
Pomimo panującej kanikuły, w seminarium uczestniczyło 35 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski. Gospodarzem on-line WSBO była - tradycyjnie już - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Seminarium zorganizowali profesor Krzysztof Piasecki i dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line we wrześniu 2021. Na seminarium tym wystąpią naukowcy z Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Katowicach. Dokładne informacje o tym spotkaniu przekażemy we wrześniu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2021 - 17 maja 2021 r.,
(2021-05-19)

W poniedziałek 17 maja 2021 r. odbyło się - pod Honorowym Patronatem Sekcji Badań Operacyjnych KSIE PAN - Zielone Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2021.
Na tym seminarium pracownicy Katedry Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej Uniwersytetu Szczecińskiego przedstawili następujące referaty:
• dr inż. Mateusz Piwowarski: Prezentacja
• dr hab. Mariusz Borawski, prof. US, Arytmetyka przyrostów
Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjął profesor Kesra Nermend. Bardzo interesująca była tutaj informacja o neuronauce poznawczej jako nowym narzędziu wspierającym procesy decyzyjne. Rodzi to nowe wyzwania przed badaniami operacyjnymi.

W dyskusji po drugim referacie zabrał głos profesor Krzysztof Piasecki. W seminarium uczestniczyło 43 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski. Gospodarzem on-line WSBO była - tradycyjnie już - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowali profesor Krzysztof Piasecki i dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line w dniu 21 czerwca o godzinie 17:00.
Na seminarium tym wystąpią naukowcy z Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy przedstawią referaty:
• dr hab. Agnieszka Stanimir, prof. UEW - Wzrastająca świadomość ekologiczna a obciążenia finansowe gospodarstwa domowego.
• dr hab. Daniel Puciato - Społeczno-ekonomiczne korelaty jakości życia związanej ze zdrowiem u osób żyjących w pojedynkę z Wrocławia

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .Zaproszenie na konferencję Współczesne Metody i Praktyki w Ryzyku Kredytowym. - 18 maja 2021 r.,
(2021-04-20)

Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji (ZWiAD) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie organizuje w dniu 18 maja 2021 r. konferencję Współczesne Metody i Praktyki w Ryzyku Kredytowym. Problematyka konferencji jest związana z tematem monografii przygotowanej przez pracowników Zakładu. Monografia ta zatytułowana Credit Scoring in Context of Interpretable Machine Learning. Theory and Practice jest już dostępna w sprzedaży na stronie https://bit.ly/3tLWzPO. Zagadnienia przedstawiane w trakcie konferencji są ściśle związane ze współczesnymi metodami badań operacyjnych i sztucznej inteligencji wykorzystywanymi w skoringu kredytowym. Mamy nadzieję będą one dla Państwa interesujące – serdecznie zapraszamy na spotkanie i do lektury monografii.

Obchodzimy jubileusz 25-lecia Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji SGH, zespołu organizatorów konferencji. Już druga generacja kontynuuje naukową przygodę respektującą zróżnicowane zainteresowania naukowe mieszczące się obszarze wspomagania i analizy decyzji menedżerskich wykorzystującej metody zakorzenione w badaniach operacyjnych. Efekty badań i zastosowań powstawały i powstają we współpracy z kolegami z uczelni, z polskiego i zagranicznego środowiska naukowego, ze studentami i naszymi wychowankami działającymi w gospodarce, a pozostającymi z nami w kontakcie. Konferencja i monografia tego dowodzą. Chcielibyśmy właśnie z Państwem cieszyć się naszym jubileuszem.

Ze względu na realia pandemii, konferencja została zorganizowana w formie spotkania zdalnego. Mam nadzieję, że także w tej formie wydarzenie wzmocni integrację naszej społeczności oraz merytoryczną naukową dyskusję tym razem poświęconą decyzjom kredytowym. Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji – zgłoszenia można wysyłać przez formularz zamieszczony na stronie: http://bityl.pl/kosAj

Plakat informacyjny znajdą Państwo w linku do pliku pdf


Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2021 - 19 kwietnia 2021 r.,
(2021-04-19)

W poniedziałek 19 kwietnia 2021 r. odbyło się - pod Honorowym Patronatem Sekcji Badań Operacyjnych KSIE PAN - Wiosenne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2021.
Na tym seminarium pracownicy Katedry Badań Operacyjnych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przedstawili następujące referaty:
• prof. Ivan Blahun: O modelowaniu scenariuszowym zrównoważonego rozwoju
• dr Adam Kucharski: Metody zarządzania projektem w środowisku R - pakiet critpath
• dr hab. Iwona Konarzewska, prof. UŁ: Wskaźniki wielokryteriowe z wykorzystaniem PCA
Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęli kolejno profesor Iwona Konarzewska i profesor Krzysztof Piasecki. Szczególnie obszerną dyskusję wywołał ostatni z referatów. Głos tutaj zabrali profesor Kaliszewski, profesor Zaraś, mgr Adam Mrozek i profesor Krzysztof Piasecki.
W seminarium uczestniczyło 49 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski, Ukrainy i Kanady. Gospodarzem on-line WSBO była - tradycyjnie już - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowali profesor Krzysztof Piasecki i dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line w dniu 17 maja o godzinie 17:00.
Na seminarium tym wystąpią pracownicy Katedry Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy zaprezentują swoją katedrę, oraz przedstawią referat
• dr hab. Mariusz Borawski, prof. US, Arytmetyka przyrostów.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .Najbliższe Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2021 - 19 kwietnia 2021 o godzinie 17:00,
(2021-03-18)

Informujemy, że kolejne WSBO odbędzie się on-line w poniedziałek 19 kwietnia 2021 o godzinie 17:00.
Na seminarium tym pracownicy Katedry Badań Operacyjnych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przedstawią następujące referaty/komunikaty naukowe:
• prof. Ivan Blahun: O modelowaniu scenariuszowym zrównoważonego rozwoju
• dr Adam Kucharski: Metody zarządzania projektem w środowisku R - pakiet critpath
• dr hab. Iwona Konarzewska, prof. UŁ: Wskaźniki wielokryteriowe z wykorzystaniem PCA

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .

16th annual Social Simulation Conference - 20-24 sierpnia 2021 r.,
(2021-03-11)

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania referatów na konferencję Social Simulation Conference 2021.
Szczegóły znajdą Państwo w linku do pliku pdf.

Sesja INFORMS podczas XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Modelowanie preferencji a ryzyko” - 22-23 marca 2021 r.,
(2021-03-11)

Przypominamy, że już w dniach 22-23 marca odbędzie się wirtualna konferencja Modelowanie Preferencji a Ryzyko MPaR’21, na którą w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.
Na stronie internetowej konferencji dostępny jest już program wystąpień: https://mpar.ue.katowice.pl/files/Program_MPaR21_IWoMCDM21_v5_11032021.pdf

W szczególności polecamy Państwa uwadze sesję INFORMS, która przewidziana jest na wtorek 23 marca 2021 r. o godzinie 16:50, a referat p.t.
"Uczenie maszynowe w estymacji heterogenicznych efektów kampanii marketingowej" wygłosi mgr Mateusz Zawisza.

Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2021 - 22 lutego 2021 r.,
(2021-02-27)

W poniedziałek 22 lutego 2021 r. odbyło się - pod Honorowym Patronatem Sekcji Badań Operacyjnych KSIE PAN – „Kartaczowe” Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2021.
Na seminarium, pani dr Elżbieta Majewska - pracownica Zakładu Metod Ilościowych Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku wygłosiła wykład zatytułowany

Integracja europejskich rynków kapitałowych w obliczu kryzysów finansowych.

Referat ten zachęcił uczestników do podjęcia dyskusji, w której zabrali glos profesor Jerzy Marcinkowski, profesor Marek Nowiński i dr Piotr Miszczyński. Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła profesor Ewa Roszkowska.
Pani Profesor przygotowała też fotograficzny e-album przedstawiający magię Podlasia. Albumem tym został obdarzony każdy uczestnik seminarium.
W seminarium uczestniczyło 50 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski i Kanady.
Seminarium zorganizowali profesor Krzysztof Piasecki i dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 19 kwietnia 2021. Dokładną datę podamy w następnym komunikacie. Na seminarium tym wystąpią pracownicy Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modelowanie preferencji a ryzyko” - 22-23 marca 2021 r.,
(2021-01-26)

W dniach 22-23 marca 2021 roku odbędzie się XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modelowanie preferencji a ryzyko” (MPaR) oraz z 9 edycja warsztatów International Workshop on Multiple Criteria Decision Making (IWoMCDM).
Wydarzenie organizowane jest przez Katedrę Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy współpracy:
• Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego
• Polskiej Sekcji INFORMS
• Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych

Tematyka konferencji obejmuje metodologiczne i aplikacyjne aspekty analizy preferencji i wspomagania decyzji oraz matematycznego modelowania ryzyka, m. in.:
• modele optymalizacyjne
• grupowe aspekty podejmowania decyzji i negocjacje
• behawioralne aspekty podejmowania decyzji
• zastosowanie modeli preferencji i ryzyka w:
o finansach
o logistyce
o zarządzaniu projektami
o procesach produkcyjnych
o zarządzaniu operacyjnym
o inne powiązane tematy.

Szczegóły uczestnictwa online są podane na stronie internetowej konferencji: http://www.mpar.ue.katowice.pl

Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT, Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN, Polskiej Sekcji INFORMS - 26 stycznia 2021 r.,
(2021-01-15)

W dniu 26 stycznia (wtorek) o godzinie 16:00 (wyjątkowo, ze względu na różnicę czasu), w ramach seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT, Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN, Polskiej Sekcji INFORMS

Doug Samuelson

przedstawi referat (za pomocą aplikacji Skype)

Uses and Misuses of Quantitative Methods in CurrentEvents: Implications for National and International Security

ABSTRACT.
Political campaigns have become increasingly driven by images, memes and social mediamessaging rather than policy statements. We review some prominent examples from USPresidential campaigns and discuss how confusing and disruptive messaging was used. Statistics, Operations Research, and Artificial Intelligence / Machine Learning helped todevelop targeting strategies and detect opponents’ attempts to disrupt. We note how thesemethods could also be used to disrupt defense and intelligence networks and possiblymisdirect lethal force, and draw some lessons learned about how to increase national andinternational security.

KEYWORDS: Information security, information tampering, pattern analysis, political tricks,social media messaging, village stability operations, command and control

ABOUT THE PRESENTER
Douglas A. Samuelson is President and Chief Scientist of his own consulting company,InfoLogix, Inc., in Annandale, Virginia. He has been a Federal policy analyst, consultant,successful high-tech entrepreneur and executive, patented inventor, political campaignprofessional, and an adjunct and research faculty member at several universities. Hisconsulting and research focus on risk-advised decision-making, machine learning,cybersecurity, wargaming, health care policy, and disaster response and preparedness. Heholds a doctorate in Operations Research from The George Washington University.

A PERSONAL NOTE ABOUT THE PRESENTER, BY IGNACY KALISZEWSKI
In the official biography of Doug Samuelson, quoted above, there is no mention on his sideactivity which nonetheless brought him probably the widest recognition - a columnist. Longbefore I had a chance to say 'Hello' to him, I had been a keen reader of his column titled'ORacle' in The Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS)quarterly bulletin 'OR/MS Today'. Many OR/MS people readily admit they read each issue bystarting from his one-page feature stories about our profession ups and downs, sense, nosense, and nonsense(s). He kept writing his column for twenty years or so, entertainingpeople, amusing them, but at the end, making them to reflect. The Library of the Systems Research Research Institute maintains an extensive collection ofthe bulletin issues.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy, do spotkania można dołączyć poprzez podany link. [ Link do spotkania: https://join.skype.com/nFiJJj5UaY9s]

Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2021 - 04 stycznia 2021 r.,
(2021-01-04)

W poniedziałek 4 stycznia 2021 r. odbyło się - pod Honorowym Patronatem Sekcji Badań Operacyjnych KSIE PAN - Noworoczne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2021.

Na seminarium, pani dr Milena Bieniek - pracownica Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wygłosiła wykład zatytułowany

Wpływ niepewności popytu na modelowanie łańcucha dostaw z naciskiem na niepewność addytywną

Referat ten zachęcił wielu dyskutantów do obszernych wystąpień. W dyskusji wzięli udział profesor Józef Stawicki, profesor Tomasz Szapiro, profesor Stefan Grzesiak i pan Adam Mrozek. Szczególnie wnikliwym i dociekliwym dyskutantem był profesor Tomasz Szapiro. Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjął profesor Krzysztof Piasecki.

Pomimo międzyświątecznego okresu skłaniającego do odpoczynku - Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim 42 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski.

Seminarium zorganizowali profesor Krzysztof Piasecki i dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line w dniu 22 lutego 2021 o 17.00. Na seminarium tym swoje wykłady przedstawią pracownicy Zakładu Metod Ilościowych Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2020 - 21 grudnia 2020 r.,
(2020-12-21)

W poniedziałek 21 grudnia 2020 r. odbyło się Piernikowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2020. Na tym seminarium, Na tym seminarium, pracownicy Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosili następujące wykłady:

1. profesor Sylwester Bejger - Uczenie maszynowe w podejmowaniu decyzji,

2. profesor Witold Orzeszko - Prognozowanie kowariancji stóp zwrotu za pomocą Maszyny Wektorów Nośnych,

3. profesor Józef Stawicki - Seminaria dyplomowe metod ilościowych ekonomii i zarządzania - problemy i doświadczenia.

Moderatorem dyskusji seminaryjnej był profesor Sylwester Bejger.

W seminarium uczestniczyło 55 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski. Spotkanie już „tradycyjnie” zostało zorganizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu.

Przewodniczący Sekcji Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk zaproponował organizatorom objęcie WSBO patronatem Sekcji. Propozycja ta została przez organizatorów przyjęta.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line w dniu 4 stycznia o godzinie 17.00. Na seminarium tym wystąpi dr Milena Bieniek z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2020 - 16 listopada 2020 r.,
(2020-11-16)

W poniedziałek 16 listopada 2020 r. odbyło się Inauguracyjne Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2020. Na tym seminarium, pracownicy Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wygłosili następujące wykłady:

• dr Przemysław Szufel, mgr Łukasz Kraiński - O wielo-agentowych modelach symulacyjnych inteligentnych sieci transportowych
• prof. Tomasz Szapiro - Informacja o nauczaniu badań operacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Moderatorem dyskusji seminaryjnej był prof. Bogumił Kamiński.

W seminarium uczestniczyło 39 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski. Spotkanie już „tradycyjnie” zostało zorganizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 21 grudnia o godzinie 17.00. Na seminarium tym występować będą pracownicy Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .Konferencja MZBO odbędzie się w dniach 24-26 października 2021,
(2020-10-30)

Informujemy, że ze względu na COVID-19 – termin XXXIX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Prof. Władysława Bukietyńskiego: Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych’20. MZBO 2020 został odroczony do przyszłego roku. Konferencja odbędzie się w dniach 24-26 października 2021 roku w Pałacu w Będlewie leżącym na skraju Chłapowszczyzny – kolebki nowoczesnego rolnictwa polskiego.

Pomimo słusznego skierowania polskiej nauki w stronę forum międzynarodowej wymiany naukowej, nadal istnieje silna potrzeba dyskusji naukowej prowadzonej pomiędzy polskimi ośrodkami naukowymi. Jest to jedyna droga do tworzenia polskich zespołów naukowych akceptujących oczywiście uczestnictwo zainteresowanych współpracowników zagranicznych. Powstawanie takich zespołów wychodzi naprzeciwko oczekiwaniom suwerenności polskiej nauki. Dyskusji takiej ma służyć konferencja MZBO 2020, której celem jest prezentacja możliwie najpełniejszej panoramy polskich rozważań naukowych na temat badań operacyjnych i ich zastosowań w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej. Ważnym celem tej konferencji jest też stworzenie dla młodych teoretyków i praktyków dyscypliny, forum wymiany myśli na temat najnowszych osiągnięć dotyczących metod oraz nowoczesnych zastosowań badań operacyjnych. To w rękach i głowach tych adeptów nauki leży przyszłość polskich badań operacyjnych. Stąd wystąpienia młodych pracowników nauki są bardzo oczekiwane.

Organizatorem Konferencji jest Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Miło jest mnie też poinformować, że nasza Konferencja została objęta honorowym patronatem JM Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz patronatem Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.

Więcej informacji o konferencji znajdziecie państwo na stronie internetowej http://www.mzbo2020.pl/

Bardzo będziemy się cieszyć Państwa udziałem w Konferencji.

Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Piasecki
Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji


Pierwsze Wirtualne Konwersatorium Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2020 – „MZBO w czasach zarazy”,
(2020-10-12)

W poniedziałek 12 października 2020 r. odbyło się Pierwsze Wirtualne Konwersatorium Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2020 – „MZBO w czasach zarazy”. Spotkanie, którego organizatorem była Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, odbyło się pod patronatem JM Rektora WSB w Poznaniu profesora Józefa Orczyka oraz Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.

Konwersatorium cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim ponad 60 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski oraz zagranicy. Reprezentowane były: Delf University of Technology, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Białostocka, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Podczas konwersatorium odbyły się m.in. dyskusje panelowe na temat nauczania przedmiotów ilościowych w warunkach COVID-19. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany poglądów, spostrzeżeń i doświadczeń. Zdaniem uczestników, Pierwsze Wirtualne Konwersatorium MZBO spełniło ich oczekiwania.Warsztaty "Obliczenia naukowe w języku Julia"
(2020-03-26)

W ramach konferencji Supercomputing Frontiers 2020, dnia 26 marca 2020 w Warszawie odbędą się warsztaty prowadzone przez dr Przemysława Szufel "Introduction to scientific computing using the Julia language" oraz "Parallel computing using the Julia language". Celem warsztatów jest przedstawienie możliwości języka Julia w zakresie obliczeń naukowych, symulacji, optymalizacji oraz analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości skalowania i zrównoleglania tych procesów w tym na klastry obliczeniowe.
Więcej informacji na stronie warsztatów: https://supercomputingfrontiers.eu/2020/tutorials-programme/.

Osoby zainteresowane uzyskaniem bezpłatnej wejściówki na warsztaty są proszone o kontakt z drem Przemysławem Szufel pod adresem email pszufe@sgh.waw.pl.

Sesja Polskiej Sekcji INFORMS w ramach XXXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych'2019,
(2019-10-28)

Dnia 21 października 2019 roku, w trakcie XXXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych'2019, która miała miejsce w Ciechocinku, odbyła się sesja Polskiej Sekcji INFORMS. W jej trakcie Andrzej Tolarczyk z Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił referat: "Sposoby wykorzystania zaawansowanej analizy danych w Narodowym Funduszu Zdrowia"Sesja Polskiej Sekcji INFORMS w ramach XII Konferencji Naukowej "Modelowanie preferencji a ryzyko",
(2019-04-10)

Dnia 8 kwietnia 2019 roku, w trakcie XII Konferencji Naukowej "Modelowanie preferencji a ryzyko", która miała miejsce w Ustroniu, odbyła się sesja Polskiej Sekcji INFORMS. W jej trakcie dr inż. Tomasz Błaszczyk przedstawił referat "Systemy klasy EAM/CMMS – 'kopalnia' danych"

Sesja Polskiej Sekcji INFORMS w ramach XXXV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych'2016,
(2018-10-22)

Dnia 22 października 2018 roku, w trakcie XXXVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych'2018, która miała miejsce w Otrębusach koło Warszawy, odbyła się sesja Polskiej Sekcji INFORMS. W jej trakcie dr Piotr Kuszewski przedstawił referat: "Ocena ryzyka w branży finansowej - metody ilościowe w teorii i w praktyce"

Sesja Polskiej Sekcji INFORMS w trakcie XV Konferencji Naukowej Badania Operacyjne i Systemowe BOS 2018,
(2018-09-24)

Dnia 24 września 2018 roku, w trakcie XV Konferencji Naukowej Badania Operacyjne i Systemowe BOS 2018 odbywającej się w Pałacu Staszica w Warszawie miała miejsce sesja Polskiej Sekcji INFORMS. W trakcie sesji przedstawiciel miesięcznika "Perspektywy" przedstawił metodologię sporządzania rankingu uniwersytetów w 2018 r.

Sesja Polskiej Sekcji INFORMS w ramach XXXVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych'2017,
(2017-10-16)

Dnia 16 października 2017 roku, w trakcie XXXVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych'2017, która miała miejsce w miejscowości Tuszyn-Las pod Łodzią, odbyła się sesja Polskiej Sekcji INFORMS. W jej trakcie mgr Piotr Namieciński z Uniwersytetu w Łodzi, przedstawił referat: "Algorytm przydziału zadań procownikom - podejście hierarchiczne wielokryteriowe", którego współautorami byli prof. dr hab. Jan B. Gajda, dr hab. Iwona Konarzewska oraz Arkadiusz Sońta i Justyna Stefaniak z firmy CERI International.

     

Sesja Polskiej Sekcji INFORMS w ramach XI Konferencji Naukowej "Modelowanie preferencji a ryzyko",
(2017-04-03)

Dnia 3 kwietnia 2017 roku, w trakcie XI Konferencji Naukowej "Modelowanie preferencji a ryzyko", która miała miejsce w Ustroniu, odbyła się sesja Polskiej Sekcji INFORMS. W jej trakcie dr inż Katarzyna Jakowska- Suwalska i mgr inż Piotr Suwalski przedstawili referat "Zagadnienie załadunku – praktyczne zastosowanie algorytmu zachłannego"

Sesja Polskiej Sekcji INFORMS w ramach XXXV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych'2016,
(2016-10-17)

Dnia 17 października 2016 roku, w trakcie XXXV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych'2016, która miała miejsce w obiektach konferencyjnych Pałacu w Czerniejewie, odbyła się sesja Polskiej Sekcji INFORMS. W jej trakcie dr Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przedstawił referat: "Zastosowanie SNA do analizy sieci biznesowych"

Uroczysta Sesja Polskiej Sekcji INFORMS z okazji 20 lecia powstania, w ramach XIV Konferencji Naukowej Badania Operacyjne i Systemowe BOS 2016,
(2016-10-13)

Dnia 13 października 2016 roku, w trakcie XIV Konferencji Naukowej Badania Operacyjne i Systemowe BOS 2016 odbywającej się w Pałacu Staszica w Warszawie miała miejsce uroczysta sesja Polskiej Sekcji INFORMS z okazji 20 lecia jej powstania. W trakcie sesji Prezes stowarzyszenia prof dr hab. Tadeusz Trzaskalik przestawił historię powstania sekcji. Wspomniani zostali nieżyjący już założyciele stowarzyszenia prof. Jerzy Hołubiec, prof. Stefan Chanas oraz prof. Władysław Radzikowski. Następnie wręczono dyplom wieloletniemu Sekretarzowi i Prezesowi Polskiej sekcji prof. Ignacemu Kaliszewskiemu.

Sesje zakończył referat dr Konrada Michalskiego ze Szkoły Głównej Handlowej pod tytułem "Optymalizacja operacji w Poczcie Polskiej SA".

Prezentacja prezesa Prof. dr hab. Tadeusza Trzaskalika (pobierz).

Tutaj znajdują się archiwalne aktualności 2013-2015.
Tutaj znajdują się archiwalne aktualności 2006-2013.
Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!    Webmaster: piotr.miszczynski@uni.lodz.pl