ARCHIWALNE WIADOMOŚCI POLSKIEJ SEKCJI INFORMS

 • W ramach konferencji Preferencje a Ryzyko '13, odbędzie się sesja nadzwyczajna Polskiej Sekcji INFORMS.
  Termin konferencji: 17 - 19 marca 2013.
  Program sesji zostanie podany w terminie późniejszym.
  Konferencji będzie również towarzyszył International Workshop on Multiple Criteria Decision Making .

  [zam. 07.01.2013]


 • Komitet Nominacyjny informuje, że w wyniku przeprowadzonych wyborów skład Zarządu Polskiej Sekcji INFORMS na kadencję 2013 jest następujący:
  1. Ignacy Kaliszewski (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa) - Prezes Zarządu,
  2. Bogumił Kamiński (Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa) - Wiceprezes Zarządu,
  3. Maciej Krawczak (Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa) - Wiceprezes Zarządu,
  4. Tadeusz Trzaskalik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice) - Wiceprezes Zarządu,
  5. Krzysztof Targiel (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice) - Sekretarz/Skarbnik.


  Gratulujemy i życzymy owocnej kadencji !!!

  Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich !!!

  [zam. 22 grudnia, 2012]

 • W wyborach na kadencję 2013 Komitet Nominacyjny nominował następujących członków Polskiej Sekcji INFORMS:
  1. Ignacy Kaliszewski (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa) - na funkcję Prezesa,
  2. Bogumił Kamiński (Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa) - na funkcję Wiceprezesa,
  3. Maciej Krawczak (Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa) - na funkcję Wiceprezesa,
  4. Tadeusz Trzaskalik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice) - na funkcję Wiceprezesa,
  5. Krzysztof Targiel (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice) - na funkcję Sekretarza
  /Skarbnika.


  Oddaj swój głos w wyborach (według zasad opisanych w poprzedniej wiadomości) do 20 grudnia, 2012 !!!

  [zam. 11 grudnia, 2012]

 • Zarząd Sekcji w dniu 29 listopada podjął decyzję o przeprowadzeniu wyborów nowego składu Zarządu na kadencję 2013.
  Procedurę wyboru Zarządu reguluje Statut dostępny na stronie Sekcji (zakładka Statut).

  Powołano Komitet Nominacyjny w składzie:

  1. Leszek Klukowski, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska,

  2. Wojtek Michalowski, Telfer School of Management, University of Ottawa, Ottawa, Kanada,

  3. Włodzimierz Ogryczak, Wydział Elektronki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska.

  Zgodnie ze Statutem kandydatów na każdą funkcję wskazuje (termin angielski select) Komitet Nominacyjny lub pięciu członków Sekcji w formie petycji przesłanej do Prezesa Zarządu. Ponieważ na stanowisku Prezesa mamy vacat, petycję należy skierować pocztą elektroniczną do dowolnego z członków obecnego Zarządu - Tomasz Szapiro Tadeusz Trzaskalik Ignacy Kaliszewski - z kopią do pozostałych dwóch członków.

  Terminy:
  1. selekcja kandydatów - DO 10 GRUDNIA, 2012,
  2. ogłoszenie kandydatur - 11 GRUDNIA, 2012,
  3. głosowanie - DO 20 GRUDNIA, 2012,
  4. ogłoszenie wyników - DO 22 GRUDNIA, 2012.

  Sposób głosowania:
  przez przesłanie za pomocą poczty elektronicznej wypełnionej karty do głosowania (dostępnej na stronie domowej sekcji) do wszystkich trzech członów Komitetu Nominacyjnego jednocześnie, zawierającej:
  1. imię i nazwisko 1 osoby z listy osób nominowanych na funkcję Prezesa Zarządu, miejsce można pozostawić puste,
  2. imiona i nazwiska co najwyżej 3 osób z listy osób nominowanych na funkcję Wiceprezesa, miejsce można pozostawić puste,
  3. imię i nazwisko 1 osoby z listy osób nominowanych na funkcję Sekretarza/Skarbnika, miejsce można pozostawić puste.


  [zam. 01.12.2012]

 • Prof. Hsu_Shih SHIH W październiku w czasie pobytu naukowego na Tajwanie Sekretarza Sekcji Ignacego Kaliszewskiego doszło do spotkania z  Sekretarzem Tajwańskiej Sekcji INFORMS Hsu-Shih SHIH (profesor Uniwersytetu Tamkang). Wymieniono doświadczenia w zakresie działania obu sekcji i ustalono zasady wymiany informacji.

  [zam. 29.11.2012]

 • W ramach posiedzenia Polskiej Sekcji INFORMS w dniu 18 września 2012 (patrz poprzednia wiadomość) przedstawione zostały następujące prezentacje:

  1. Pan Marcin Zimny, Naczelnik Wydziału Polityki Rozwoju Transportu Lotniczego w Departamencie Lotnictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, "Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna", prezentacja (pdf)

  2. Pan Krzysztof Banaszek, Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, "Wspólne Europejskie Niebo - udział PAŻP w SES i zapewnienie odpowiedniego poziomu usług", prezentacja (pdf).

  [zam. 19.09.2012]

 • Uprzejmie informujemy, że kolejne posiedzenie Polskiej Sekcji INFORMS będzie miało formę Sesji Specjalnej, która odbędzie się w ramach konferencji Badania Systemowe i Operacyjne 2012, Warszawa, 17 – 19 września (informacje o konferencji www.ptbois.org.pl ). Sesja odbędzie się 18 września (wtorek) w godzinach 10:30 – 12:30.

  Temat sesji - EUROPREJSKIE WSPÓLNE NIEBO – SINGLE EUROPEAN SKY
  Wystąpienia
  1. Przedstawiciel Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
  2. Przedstawiciel Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
  3. Przedstawiciel Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
  Charakter Sesji jest roboczy, stąd brak sztywnego przydziału prelegentów i czasu prezentacji do referatów.
  Polska Sekcja INFORMS składa serdeczne podziękowania organizatorom konferencji BOS’12 za włączenie Sesji do programu konferencji.
  [zam. 11.09.2012]

 • Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 kwietnia 2012 roku zmarł Prezes naszej Sekcji
  prof. dr hab. inż. Jerzy Hołubiec.

  Jerzy Hołubiec był członkiem-założycielem Polskiej Sekcji INFORMS i jej wieloletnim Prezesem.

  Pracował kolejno w placówkach PAN: Instytucie Automatyki, Instytucie Cybernetyki Stosowanej, Instytucie Organizacji i Kierowania, a ostatnio w Instytucie Badań Systemowych, gdzie w latach 1983-1992 pełnił funkcję dyrektora naukowego, a od roku 1998 kierownika studium doktoranckiego.

  W latach 1974-1978 Jerzy Hołubiec był zastępcą dyrektora Polskiej Stacji PAN w Rzymie.

  Jerzy Hołubiec był także uznanym kolekcjonerem i światowym ekspertem w dziedzinie historii lamp i świeczników.

  Świetny organizator, dobry kolega. Będzie nam go bardzo w Sekcji brakować.

  [zam. 26.04.2012]

 • W ramach konferencji BOS '12 odbędzie się sesja nadzwyczajna Polskiej Sekcji INFORMS.
  Program: zostanie podany w terminie późniejszym.
  [zam. 21.01.2012]

 • W ramach konferencji Preferencje a Ryzyko '11 odbyła się sesja nadzwyczajna Polskiej Sekcji INFORMS.
  Termin: kwietnia (wtorek), godz. 16.30 - 18.00.
  Program:
  Piotr Zawistowski, Krzysztof Zamasz, TAURON Polska Energia S.A. - Pomiar i zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej.
  Krzysztof Targiel, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Stanisław Grygierczyk Euro-Centrum, Paweł Krause, Politechnika Śląska - Budynek energooszczędny - jak budować optymalnie?
  Robert Pisek, Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A., Aleksandra Sabo, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - Problem optymalizacji w Magazynach Wysokiego Składowania.
  Paweł Hanczar, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Optymalizacja wykorzystania zasobów produkcyjnych w procesie zaagregowanego planowania działalności łańcucha dostaw.
  [zam. 20.04.2011]

 • W ramach konferencji Preferencje a Ryzyko '09 odbyła się sesja nadzwyczajna Polskiej Sekcji INFORMS.
  Program:
  Cezary Dominiak (Economy Academy in Katowice) - Otmalizacja systemu masowej obsługi w Chorzowskim Parku Rozrywki.
  Paweł Hanczar (University of Economy in Wrocław) - Planowanie transportu w przypadku opłat stefowych.
  Stanisław Kędzierski (BPSC SA - a software provider) - Planowanie produkcji w systemie IMPULS.

 • W ramach konferencji BOS'08 (18-20 września br.) w dniu 19 września, w godzinach przedpołudniowych, odbędzie się połączona sesja Polskiej Sekcji INFORMS i grupy MODEST.
  W ramach sesji Pani Magda Gajownik, Doradca Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii w Polsce do spraw Nauki i Innowacji, przedstawi referat: "Transfer technologii - jak to się robi w Wielkiej Brytanii?"
  Prezentacja: ''Transfer technologii - jak to się robi w Wielkiej Brytanii'' (pdf) Kliknij aby pobrać

  [zam. 05.09.2008]

 • W ramach konferencji BOS'08 zostanie zorganizowana sesja nadzwyczajna Polskiej Sekcji INFORMS.
  Termin konferencji: 18- 20 września, termin sesji nie jest jeszcze ustalony.
  Program sesji zostanie podany w terminie późniejszym.
  [zam. 29.05.2008]

 • Odbyła się sesja nadzwyczajna Polskiej Sekcji INFORMS w ramach konferencji Preferencje a Ryzyko '07 .
  Do wykładu o planowaniu produkcji w systemie ERP dostępny jest materiał informacyjny Produkcja .
  [zam. 27.04.2007]

 • W ramach konferencji Preferencje a Ryzyko '07 odbędzie się sesja nadzwyczajna Polskiej Sekcji INFORMS.
  Termin: 17 marca (wtorek), godz. 11.10 - 12.50.
  Program:
  Michał Masłowski - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
  Agnieszka Majewska - PCC Rokita
  Zastosowanie modeli programowania liniowego w firmie PCC Rokita.
  Krzysztof Skowronek - Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych.
  Planowanie i harmonogramowanie produkcji w systemie ERP, na przykładzie systemu Impuls BPSC.
  [zam. 18.03.2007]

 • Ustalona został termin konferencji Preferencje a Ryzyko '07. Szczegóły: http://web.ae.katowice.pl/mpar/
 • [zam. 30.10.2006]

 • Sesja Polskiej Sekcji INFORMS w ramach konferencji BOS'06 została odwołana, prezenterzy nie mogli uczestniczyć w sesji.
 • [zam. 01.10.2006]

 • W ramach konferencji BOS'06 (patrz informacja o konferencji poniżej) odbędzie się sesja Polskiej Sekcji INFORMS na temat: Poczta Polska w okresie transformacji. Termin sesji: sobota, 30 września, godzina 10:15 - 12:45.


 • Referaty
  1. SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA POCZTY POLSKIEJ W DOBIE PRZEKSZTAŁCEŃ RYNKOWYCH.
  2. BEZPIECZEŃSTWO USŁUG POCZTOWYCH.
  Prelegenci
  1. JAN BRYŁOWSKI, Dyrektor Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem, Poczta Polska, Centrala.
  2. ŁUKASZ GOŁĘBIOWSKI, Zastępca Dyrektora Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem, Poczta Polska, Centrala.
  3. TOMASZ PARYPA, Kierownik Sekcji Bezpieczeństwa Informatycznego, Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem, Poczta Polska, Centrala.
  Charakter Sesji jest roboczy, stąd brak sztywnego przydziału prelegentów i czasu prezentacji do referatów.
  Polska Sekcja INFORMS składa serdeczne podziękowania organizatorom konferencji BOS’06 za włączenie Sesji do programu konferencji.
  [zam. 19.09.2006]

 • Moving Spirit Award dla Sekretarza Polskiej Sekcji INFORMS
  "Szanowni Państwo,
  Jest mi miło zakomunikować, że nasz kolega, Ignacy Kaliszewski, otrzymał wyróżnienie Institute for Operations Research and the Management Sciences - Moving Spirit Award – za swój wkład w utworzenie w 1994 roku Polskiej Sekcji INFORMS oraz długoletnią pracę na rzecz tej organizacji."
  Prof. Jerzy Hołubiec
  Prezes Polskiej Sekcji INFORMS

  Dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski pełni funkcję Sekretarza Polskiej Sekcji INFORMS. Jest długoletnim pracownikiem Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademi Nauk, obecnie na stanowisku docenta.

  W reakcji na wyróżnienie Ignacy Kaliszewski powiedział: „Z prawdziwą przyjemnością przyjmuję wyróżnienie jako dowód uznania dla wysiłków wszystkich członków Zarządu Polskiej Sekcji INFORMS na rzecz promowania The Science of Better”.

  The Science of Better jest hasłem kampanii promocyjnej prowadzonej obecnie z wielkim rozmachem przez INFORMS
  [zam. 10.10.2004]

KONFERENCJE, WYDARZENIA (aby zamieścić tutaj krótką informację napisz do: Kontakt)

 • Został ustalony termin konferencji Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych - BOS 2006 - na 28-30 września 2006 r. Miejsce: Szczecin, BOS'06 .
  [zam. 06.04.2006]
Początek strony