EN English
Polska Sekcja
INFORMS
Powrót

Archiwum aktualności za lata 2013-2015

Sesja Polskiej Sekcji INFORMS w ramach XXXIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych'2015
(2015-10-19)

Dnia 19 października 2015 roku, w trakcie XXXIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych'2015, która miała miejsce w obiektach konferencyjnych Pałacu Łagów w Łagowie k. Zgorzelca, odbyła się sesja Polskiej Sekcji INFORMS. W jej trakcie dr hab Paweł Hanczar i dr Piotr Peternek przedstawili referat: "Optymalizacja dyskretna w planowaniu ruchu wagonów próżnych"

Sesja Polskiej Sekcji INFORMS w ramach konferencji International Conference on Group Decision & Negotiation - GDN2015
(2015-06-24)

W trakcie Konferencji International Conference on Group Decision & Negotiation - GDN2015 dnia 24 czerwca 2015 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się sesja Polskiej Sekcji INFORMS.

W jej trakcie referat wygłosiła Barbara Więckowska, PhD Director, Department of Analyses and Strategy, Ministry of Health, Poland Assistant Professor, Department of Social Insurance, Warsaw School of Economics
Tytuł referatu: "Evidence based decision making process in reforming oncological treatment in Poland"


Sesja Polskiej Sekcji INFORMS w ramach konferencji Modelowanie Preferencji a Ryzyko ' 2015
(2015-03-23)

Dnia 23 marca 2015 roku, w trakcie konferencji Modelowanie Preferencji a Ryzyko odbyła się sesja Polskiej Sekcji INFORMS.

Wygłoszono referaty:
  1. Tomasz Błaszczyk: Ryzyko projektów infrastrukturalnych na przykładzie programu rozbudowy Katowice Airport
  2. Stanisław Grygierczyk, Krzysztof Targiel: Analiza ryzyka inwestycji w OZE dla małego inwestora
  3. Włodzimierz Boroń, Andrzej Chomiak: Innowacyjny program komputerowy Analizator OZE, jako narzędzie oceny wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach.


Wyniki wyborów do władz sekcji na kadencję 2015
(2014-12-01)
Informujemy, że w wyniku wyborów skład władz Sekcji na kadencję 2015 jest następujący:
-   Prezes - Tadeusz Trzaskalik,
-   Wiceprezes - Ignacy Kaliszewski,
-   Wiceprezes - Bogumił Kamiński,
-   Wiceprezes - Maciej Krawczak,
-   Sekretarz - Krzysztof Targiel.

Gratulujemy Kolegom wyboru!

Lista kandydatów do władz sekcji na kadencję 2015
(2014-08-12)
Informujemy, że Komitet Nominacyjny przedstawił następującą listę kandydatów do władz sekcji na kadencję 2015:
-   na funkcję prezesa - Tadeusz Trzaskalik,
-   na funkcję wiceprezesa - Ignacy Kaliszewski,
-   na funkcję wiceprezesa - Bogumił Kamiński,
-   na wiceprezesa - Maciej Krawczak,
-   na stanowisko sekretarza - Krzysztof Targiel.
Jednocześnie przypominamy, że do 1 września członkowie Sekcji mogą zgłaszać swoje kandydatury do władz Sekcji, zgodnie z zapisem artykułu V, część 1, Statutu Sekcji.

Informacja o Komitecie Nominacyjnym
(2014-07-06)
Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Sekcji następującym osobom powierzono funkcje członków Komitetu Nominacyjnego:
-   Maciej Nowak - nomac@ae.katowice.pl
-   Przemysław Szufel - pszufe@gmail.com
Artykuł V, Sekcja 1 Regulaminu stanowi, że pięciu członków Sekcji może nominować kandydata do zarządu składając wniosek do Prezesa Sekcji do dnia 1 września. Namawiamy do skorzystania z przysługującego Państwu prawa do nominowania kandydatów do Zarządu Polskiej Sekcji na kadencję 2015.

prof. Tomasz Szapiro członkiem zespołu doradczego sekcji Group Decision and Negotiation (GDN)
(2013-10-08)
8 października 2013 roku prof. Tomasz Szapiro został członkiem zespołu doradczego sekcji Group Decision and Negotiation w ramach INFORMS.

Program Sesji Specjalnej organizowanej przez Polską Sekcję INFORMS (The Institute for Operations Research and the Management Science) w ramach konferencji ESSA 2013 jest już dostępny.
(2013-06-05)
Sesja odbędzie się dnia 16 września 2013 (poniedziałek), w godzinach 10.00 – 12.00. W ramach Sesji zostaną wygłoszone następujące referaty:
 1. Agnieszka Gładysz (Office of Electronic Communications)
  Current challenges of telecommunication policy modeling
 2. Marcin Juchnowicz (Office of Electronic Communications)
  Preventing Non-price Discrimination by an Upstream Monopolist – Evidence from the Polish Telecommunications Market
 3. Wit Jakuczun (WLOG Solutions)
  On monitoring KPI system for non-discrimiation control
 4. Mateusz Zawisza (Warsaw School of Economics)
  Multi-criteria Evaluation of Broadband Internet Access in Poland
Uczestnictwo w sesji organizowanej przez Polską Sekcję INFORMS nie wymaga rejestracji na konferencji. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Program Sesji Specjalnej organizowanej przez Polską Sekcję INFORMS (The Institute for Operations Research and the Management Science) w ramach konferencji Modelowanie Preferencji a Ryzyko’13 jest już dostępny.
(2013-03-08)
Sesja odbędzie się 18 marca 2013 (poniedziałek), w godzinach 16.00 – 18.00. W ramach Sesji zostaną wygłoszone następujące referaty:
 1. T.Błaszczyk (UE.Katowice), M. Horeyn (UE.Katowice), Z.Nosal (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie)
  Podejmowanie decyzji w planowaniu miejskiej komunikacji zbiorowej
 2. M. Ślosarek (Accurente sp. z o.o.)
  Zarządzanie ryzykiem w programach i projektach obszaru sprzedaży i obsługi klienta w sektorze energetycznym
 3. Damian Pustelnik (SAS Institute)
  Zarządzanie ryzykiem kredytowym z elementami oceny wiarygodności kredytowej kontrahentów jako element polityki zarządzania ryzykiem handlowym w grupie energetycznej
 4. Franciszek Szweda (Stowarzyszenie „Rytm Śląska”)
  Śląski Klaster Informatyczny – forum współpracy biznesu i nauki

W serii "Informatyka w badaniach operacyjnych" pod redakcją Tadeusza Trzaskalika ukazał się zbiór wybranych prezentacji przedstawionych podczas sesji Polskiej Sekcji INFORMS.
(2013-02-26)
Zeszyt serii nosi tytuł "Optymalizacja w praktyce" (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2012, ISBN978-83-7875-048-2).
Spis treści:
 1. Ewa Gaojszek, Paweł Hanczar, Roger Książek: Wspomaganie planowania działalności łańcucha dostaw przedsiębiorstwa farmaceutycznego.
 2. Stanisław Grygierczyk, Paweł Krause, Krzystof S. Targiel: Optymalizacja budownictwa energooszczednego.
 3. Dominik Kudyba, Krzysztof Zamasz, Piotr Zawistowski: Ryzyko na rynku energii elektrycznej.
 4. Robert Pisek, Aleksandra Sabo: Optymalizacja rozmieszczenia towarów w magazynie wysokiego składowania.
 5. Łukasz Tync: Kontekst projektu w podejściu obiektowym.


 
Sesja nadzwyczajna Polskiej Sekcji INFORMS na konferencji Modelowanie Preferencji a Ryzyko '13
(2013-02-04)
W ramach konferencji Modelowanie Preferencji a Ryzyko '13 odbędzie się sesja nadzwyczajna Polskiej Sekcji INFORMS.
Termin konferencji: 17-19 marca 2013.
Program sesji zostanie podany w terminie późniejszym.
Konferencji będzie również towarzyszył International Workshop on Multiple Criteria Decision Making.

Władze Polskiej Sekcji INFORMS na rok 2013
(2013-02-04)
Komitet Nominacyjny informuje, że w wyniku przeprowadzonych wyborów skład Zarządu Polskiej Sekcji INFORMS na kadencję 2013 jest następujący:
 1. Ignacy Kaliszewski (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa) - Prezes Zarządu,
 2. Bogumił Kamiński (Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa) - Wiceprezes Zarządu,
 3. Maciej Krawczak (Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa) - Wiceprezes Zarządu,
 4. Tadeusz Trzaskalik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice) - Wiceprezes Zarządu,
 5. Krzysztof Targiel (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice) - Sekretarz/Skarbnik.
Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!    Webmaster: pszufe@sgh.waw.pl