EN English
Polska Sekcja
INFORMS
Misja | Władze | Statut | Aktualności | Wirtualne konwersatorium MZBO | Kontakt

W marcu 1996 roku powstała Polska Sekcja INFORMS.

INFORMS to owoc fuzji dwóch zasłużonych towarzystw: The Institute for Management Science oraz Operational Research Society of America, które po wielu pełnych sukcesów latach działalności na polu propagowania i upowszechniania naukowych, matematycznych metod w zakresie zarządzania i badań operacyjnych postanowiły połączyć wysiłki. INFORMS skupia kilka tysięcy członków, wydaje renomowane czasopisma naukowe Management Science oraz Operations Research, organizuje konferencje, tworzy ramy dla formalnej i nieformalnej współpracy pomiędzy naukowcami i praktykami.

Członkowie Sekcji

 • Pracownicy placówek naukowych (uniwersytety, instytuty badawcze), posiadający znaczny i uznany w kraju i zagranicą dorobek w zakresie rozwijania i upowszechniania metod zarządzania i badań operacyjnych.
 • Praktycy działalności gospodarczej, urzędnicy, przedsiębiorcy, posługujący się lub chcący posługiwać się w swojej pracy naukowymi, matematycznymi metodami w zakresie zarządzania i badań operacyjnych.

Potencjalnymi członkami Sekcji są także studenci ostatnich lat studiów uczelni wszystkich typów, którzy w swojej karierze zawodowej będą chcieli (a często będą musieli) posługiwać się formalnymi i informatycznymi narzędziami dla modelowania i analizy zjawisk i przedsięwzięć (technologia, organizacja, zarządzanie, zagadnienia społeczne, polityka, gospodarka, ekologia, nauka).

Cele działalności Sekcji

 • Stworzenie forum wymiany doświadczeń w zakresie zastosowań metod zarządzania i badań operacyjnych.
 • Stworzenie forum dla spotkań praktyków i naukowców reprezentujących dziedzinę.

Podstawową formą działalności Sekcji jest organizowanie roboczych spotkań z częstotliwością do 2 - 3 razy do roku. W czasie każdego spotkania przewidziane jest jedno wystąpienie na temat doświadczeń Członków Sekcji bądź zaproszonych gości w zakresie rozwiązywania praktycznych problemów matematycznymi metodami zarządzania i badań operacyjnych.

Tematy dotychczasowych spotkań

 • Optymalizacja kosztów obsługi długu publicznego.
 • Optymalizacja decyzji logistycznych w przedsiębiorstwach przemysłowych branży chemicznej.
 • Wymiarowanie polskiej sceny politycznej.
 • Problemy programowania strategii rozwoju miasta na przykładzie metropolii krakowskiej.
 • Szacowanie wartości nieruchomości w aglomeracji miejskiej średniej wielkości.
 • Budynki „inteligentne” elementem nowoczesnych aglomeracji miejskich.
 • Zarządzanie ryzykiem w banku.
 • Wprowadzenie rynku energii elektrycznej w Polsce.
 • Naukowe centra doskonałości – historia oraz bieżące tendencje.
 • Problemy zarządzania ryzykiem.
 • Wielokryterialne wspomaganie decyzji w praktyce - mobilny system wspomagania decyzji w pediatrycznej diagnostyce stanów ostrych.
 • Wspomaganie decyzji w diagnostyce medycznej przy pomocy przenośnych minikomputerów palmpilot.
 • Metody ilościowe analizy finansowej w codziennej praktyce administratora ryzyka w banku.
 • Praktyczne aspekty integracji informacyjnych systemów zarządzania.
 • Budynki inteligentne.
 • Prognozowanie przetwarzania dokumentów w systemach informatycznych.
 • Pomiar i zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej.
 • Budynek energooszczędny - jak budować optymalnie?
 • Problem optymalizacji w Magazynach Wysokiego Składowania.
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów produkcyjnych w procesie zaagregowanego planowania działalności łańcucha dostaw.
 • Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna
 • "Wspólne Europejskie Niebo". Rola Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej
Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!    Webmaster: piotr.miszczynski@uni.lodz.pl