EN English
Polska Sekcja
INFORMS
Misja | Władze | Statut | Aktualności | Wirtualne konwersatorium MZBO | Kontakt
Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2024 - 10 czerwca 2024 r.,
(2024-06-15)

W poniedziałek 10 czerwca 2024 r. odbyło się Czerwcowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium referaty wygłosili naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz z Uniwersytetu Szczecińskiego:
• dr Anna Sulima (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – Modelowanie rynków finansowych za pomocą procesu Levy'ego
• dr inż. Bogusław Bogdanowicz (Uniwersytet Szczeciński) – Wpływ wizualizacji architektonicznych na ocenę projektów domów jednorodzinnych w procesie zakupowym podejmowania decyzji

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjął dr hab. Tomasz Wachowicz, prof. UE. W dyskusji wzięli udział: prof. Tomasz Wachowicz, dr Anna Sulima oraz prof. Kesra Nermend.

Seminarium odbyło się już po raz 35. Uczestniczyło w nim 43 naukowców i praktyków – przedstawicieli 16 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Badań Systemowych PAN, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Białostocka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu oraz Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie.

Gospodarzem on-line WSBO był Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

Informacje o seminarium zostały też umieszczone na stronach:
https://www.wsb.pl/poznan/badania-i-nauka/seminarium-z-badan-operacyjnych-0
http://www.sbo.pan.org.pl/wsbo.htm
https://ksie.pan.pl/pl/konferencje

KKolejne WSBO odbędzie się on-line 23 września 2024 r. o godzinie 17:30. Na seminarium referaty wygłoszą naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego oraz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2024 - 20 maja 2024 r.,
(2024-05-25)

W poniedziałek 20 maja 2024 r. odbyło się Biznesowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium referaty wygłosili naukowcy z Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk:
• dr Justyna Berniak-Woźny, dr Marek Szelągowski – Ocena charakteru procesów biznesowych – rola i praktyczne zastosowania
• dr Przemysław Juszczuk – Niekooperacyjne systemy transakcyjne dla rynku Forex

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Konrad Kułakowski, dr Marek Szelągowski, prof. Wojciech Sałabun, dr Przemysław Juszczuk oraz prof. Ewa Roszkowska.

Dr hab. Grzegorz Tarczyński, prof. UE, zaprosił wszystkich uczestników seminarium na XLII Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Profesora Władysława Bukietyńskiego ,,Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych”. Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie https://badania.uew.pl/konferencja-mzbo-2024/

Seminarium odbyło się już po raz 34. Uczestniczyło w nim 42 naukowców i praktyków – przedstawicieli 24 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Coffeebpm Sp. z o.o., Instytut Badań Systemowych PAN, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Wsi i Rolnictwa PAN, Politechnika Białostocka, Politechnika Śląska, Sieć Badawcza Łukasiewicz (EMAG), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Universite du Quebec, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie, Wyższa Szkoła Europeistyki im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

Gospodarzem on-line WSBO był Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

Informacje o seminarium zostały też umieszczone na stronach:
https://www.wsb.pl/poznan/badania-i-nauka/seminarium-z-badan-operacyjnych-0
http://www.sbo.pan.org.pl/wsbo.htm
https://ksie.pan.pl/pl/konferencje

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 10 czerwca 2024 r. o godzinie 17:30 . Na seminarium referaty wygłoszą naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2024 - 22 kwietnia 2024 r.,
(2024-04-25)

W poniedziałek 22 kwietnia 2024 r. odbyło się Aplikacyjne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium referaty przedstawili:
• dr Mateusz Jankiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Wpływ zmian struktury konsumpcji gospodarstw domowych w Europie na środowiskowy aspekt zrównoważonego rozwoju
• dr Agnieszka Lach (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) – Grube ogony rozkładów stóp zwrotu ograniczeniem dywersyfikacji portfela - przykłady empiryczne

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Wojciech Sałabun, prof. Aleksandra Łuczak, prof. Jerzy Marcinkowski, prof. Anna Pajor oraz prof. Rafał Weron.

Seminarium odbyło się już po raz 33. Uczestniczyło w nim 62 naukowców i praktyków – przedstawicieli 24 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, CAE Polska, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie, Uniwersytet WSB Merito w Warszawie oraz Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.

Gospodarzem on-line WSBO był Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

Informacje o seminarium zostały też umieszczone na stronach:
http://www.sbo.pan.org.pl/wsbo.htm
https://ksie.pan.pl/pl/konferencje

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 20 maja 2024 r. o godzinie 17:30. Na seminarium referaty wygłoszą naukowcy z Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2024 - 4 marca 2024 r.,
(2024-03-07)

W poniedziałek 4 marca 2024 r. odbyło się Grafowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium wykład na temat Random Matching Markets wygłosił
• prof. Paweł Prałat
z Department of Mathematics, Toronto Metropolitan University.

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. Naszego gościa przedstawił prof. Bogumił Kamiński. W dyskusji wzięli udział: prof. Bogumił Kamiński, prof. Paweł Szewczyk, prof. Wojciech Sałabun oraz dr Mateusz Zawisza.

Seminarium odbyło się już po raz 32. Uczestniczyło w nim 62 naukowców i praktyków – przedstawicieli 27 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Wsi i Rolnictwa PAN, Politechnika Białostocka, Politechnika Śląska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Toronto Metropolitan University, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie, Uniwersytet WSB Merito w Warszawie oraz Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.

Gospodarzem on-line WSBO był Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

Informacje o seminarium zostały też umieszczone na stronach:
http://www.sbo.pan.org.pl/wsbo.htm
https://ksie.pan.pl/pl/konferencje

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 22 kwietnia 2024 r. o godzinie 17:30. Na seminarium referaty wygłoszą naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2024 - 12 luty 2024 r.,
(2024-02-20)

W poniedziałek 12 lutego 2024 r. odbyło się Sieciowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium referaty przedstawili naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:
• dr Przemysław Szufel – Harmonogramowanie i optymalizacja tras serwisantów w ekonomii współdzielenia
• dr Sebastian Zając – Technologie kwantowe w zadaniach optymalizacyjnych i uczeniu maszynowym

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska.
W dyskusji wzięli udział: prof. Bogumił Kamiński, prof. Ignacy Kaliszewski, dr Piotr Miszczyński, dr Przemysław Szufel, prof. Konrad Kułakowski, dr Anna Kowalczyk oraz dr Sebastian Zając.

Seminarium odbyło się już po raz 31. Uczestniczyło w nim 57 naukowców i praktyków – przedstawicieli 22 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Wsi i Rolnictwa PAN, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Toronto Metropolitan University, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie oraz Uniwersytet WSB Merito w Warszawie.

Gospodarzem on-line WSBO był Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

Informacje o seminarium zostały też umieszczone na stronach:
http://www.sbo.pan.org.pl/wsbo.htm
https://ksie.pan.pl/pl/konferencje

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 4 marca 2024 r. o godzinie 17:30. Na seminarium referat wygłosi prof. Paweł Prałat z Department of Mathematics, Toronto Metropolitan University. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2024 - 13 stycznia 2024 r.,
(2024-01-23)

W poniedziałek 15 stycznia 2024 r., pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, JM Rektor Politechniki Białostockiej, Sekcji Badań Operacyjnych KSiE PAN oraz Polskiej Sekcji INFORMS, odbyło się już 30. Zimowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.

Na seminarium referaty przedstawili naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie:
• dr hab. Aleksandra Łuczak, prof. UEP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWIR PAN (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN) – Bez ogrzewania tylko biadania – o pomiarze (nie)dostrzegalnego ubóstwa energetycznego
• dr Błażej Suproń (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) – Wykorzystanie dynamicznych modeli ARDL w badaniach z obszaru transportu – wyniki badań powiązań i związków pomiędzy transportem drogowym, a emisją CO2

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Wojciech Sałabun, prof. Aleksandra Łuczak, prof. Sławomir Kalinowski, dr Hubert Igliński, prof. Jerzy Marcinkowski oraz dr Błażej Suproń.

Seminarium odbyło się już po raz 30. Uczestniczyło w nim 59 naukowców i praktyków – przedstawicieli 28 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Nauk Ekonomicznych. Instytut Wsi i Rolnictwa PAN, Politechnika Białostocka, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie, Uniwersytet WSB Merito w Warszawie oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Gospodarzem on-line WSBO był Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

Informacje o seminarium zostały też umieszczone na stronach:
https://www.wsb.pl/poznan/badania-i-nauka/seminarium-z-badan-operacyjnych-0
http://www.sbo.pan.org.pl/wsbo.htm
https://ksie.pan.pl/pl/konferencje

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 12 lutego 2024 r. o godzinie 17:30. Na seminarium referaty wygłoszą naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2023 - 18 grudnia 2023 r.,
(2023-12-29)

W poniedziałek 18 grudnia 2023 r. odbyło się Pocztowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych. Na seminarium wykład na temat Integrating Resource Acquisition and Repositioning Decisions into Tactical Transportation Planning under Uncertainty wygłosił dr Maciek Nowak z The Peter J. Tobin College of Business, St. John’s University.

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska.
W dyskusji wzięli udział: prof. Paweł Szewczyk, prof. Kazimierz Zaraś, dr Grzegorz Koloch, dr Przemysław Szufel oraz dr Maciek Nowak.
Seminarium odbyło się już po raz 29. Uczestniczyło w nim 36 naukowców i praktyków – przedstawicieli 19 ośrodków akademickich z całej Polski oraz z zagranicy.
Reprezentowane były: Collegium Witelona w Legnicy, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Białostocka, Politechnika Śląska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, The Peter J. Tobin College of Business, St. John’s University in New York, Université du Québec, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Uniwersytet WSB Merito w Warszawie oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Gospodarzem on-line WSBO był Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

Informacje o seminarium zostały też umieszczone na stronach:
http://www.sbo.pan.org.pl/wsbo.htm
https://ksie.pan.pl/pl/konferencje

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 15 stycznia 2024 r. o godzinie 17:30. Na seminarium referaty wygłoszą naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2023 - 4 grudnia 2023 r.,
(2023-12-11)

W poniedziałek 4 grudnia 2023 r. odbyło się Dydaktyczne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Tym razem seminarium miało formę dyskusji panelowej na temat: Dydaktyka badań operacyjnych na uczelniach ekonomicznych dziś i jutro.
Sesji przewodniczył prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik z Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Zaproszonymi panelistami byli pracownicy naukowo-dydaktyczni reprezentujący różne ośrodki akademickie w Polsce:
• dr hab. Marcin Anholcer, prof. UEP z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
• dr hab. Sylwester Bejger, prof. UMK z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
• dr hab. Agnieszka Kowalska-Styczeń, prof. PŚ z Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
• dr Adam Kucharski z Uniwersytetu Łódzkiego,
• prof. dr hab. Maciej Nowak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
• dr hab. Jerzy Michnik, prof. UE z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
• dr Przemysław Szufel ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
• dr hab. Grzegorz Tarczyński, prof. UEW z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
W dyskusji wzięli udział: prof. Tomasz Szapiro oraz prof. Konrad Kułakowski.

Seminarium odbyło się już po raz 28. Uczestniczyło w nim 48 naukowców i praktyków – przedstawicieli 18 ośrodków akademickich z całej Polski.
Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Politechnika Białostocka, Politechnika Śląska w Gliwicach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu oraz Uniwersytet Zielonogórski.

Gospodarzem on-line WSBO był Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

Informacje o seminarium zostały też umieszczone na stronach:
https://www.wsb.pl/poznan/badania-i-nauka/seminarium-z-badan-operacyjnych-0
http://www.sbo.pan.org.pl/wsbo.htm
https://ksie.pan.pl/pl/konferencje

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 18 grudnia 2023 r. o godzinie 17:30. Na seminarium wykład przedstawi prof. Maciek Nowak z The Peter J. Tobin College of Business, St. John’s University. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2023 - 20 listopada 2023 r.,
(2023-11-27)

W poniedziałek 20 listopada 2023 r. odbyło się Matematyczne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium referaty przedstawili naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:
• dr Romana Głowicka-Wołoszyn, dr Andrzej Wołoszyn (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – Propozycja miernika nierówności dla obiektów powiązanych przestrzennie
• dr Milena Bieniek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Tomasz Szapiro (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – Optymalne decyzje w kontraktach łańcucha dostaw ze zwrotami


Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Tomasz Szapiro, prof. Ewa Konarzewska-Gubała, prof. Paweł Szewczyk, prof. Ignacy Kaliszewski, dr Romana Głowicka-Wołoszyn oraz dr Milena Bieniek.
Seminarium odbyło się już po raz 27. Uczestniczyło w nim 54 naukowców i praktyków – przedstawicieli 22 ośrodków akademickich z całej Polski.
Reprezentowane były: Collegium Witelona w Legnicy, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Białostocka, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Gospodarzem on-line WSBO był Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

Informacje o seminarium zostały też umieszczone na stronach:
http://www.sbo.pan.org.pl/wsbo.htm
https://ksie.pan.pl/pl/konferencje

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 4 grudnia 2023 r. o godzinie 17:30. Seminarium poprowadzi prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2023 - 25 września 2023 r.,
(2023-10-03)

W poniedziałek 25 września 2023 r. odbyło się Babioletnie Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium referaty przedstawili naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:
• dr Anna Gorczyca-Goraj – Złożoność procesów decyzyjnych operatorów w obliczu wyzwań transformacji energetycznej
• mgr Marek Czekajski – Behawioralne grupowe wspomaganie decyzji w procesie tworzenia złożonych produktów turystyki kulturowej. Przypadek dziedzictwa postindustrialnego Miasta Czeladź

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. Prelegentów przedstawili prof. Maciej Nowak oraz prof. Tomasz Wachowicz. W dyskusji wzięli udział: prof. Ewa Konarzewska-Gubała, prof. Jerzy Marcinkowski, prof. Andrey Grishkevich, prof. Wojciech Sałabun, dr Anna Gorczyca-Goraj, dr Krzysztof Dmytrów oraz mgr Marek Czekajski.

Seminarium odbyło się już po raz 26. Uczestniczyło w nim 49 naukowców i praktyków – przedstawicieli 20 ośrodków akademickich z całej Polski i z zagranicy. Reprezentowane były: CAE Polska, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Białostocka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Université du Québec, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Gospodarzem on-line WSBO był Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

Informacje o seminarium zostały też umieszczone na stronach:
https://www.wsb.pl/poznan/badania-i-nauka/seminarium-z-badan-operacyjnych-0
http://www.sbo.pan.org.pl/wsbo.htm
https://ksie.pan.pl/pl/konferencje

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 20 listopada 2023 r. o godzinie 17:30. Na seminarium wykłady przedstawią pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2023 - 5 czerwca 2023 r.,
(2023-06-13)

W poniedziałek 5 czerwca 2023 r. odbyło się Algorytmiczne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium referaty przedstawili naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego:
• dr Krzysztof Dmytrów – Wielokryterialne wspomaganie wyboru lokalizacji w procesie kompletacji towarów - wyniki badań symulacyjnych
• mgr Konrad Biercewicz – Wykorzystanie algorytmów detekcji czynników psychofizjologicznych do zwiększenia stopnia zaangażowania uczestnika gier komputerowych

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Bogumił Kamiński, prof. Ewa Konarzewska-Gubała, prof. Wojciech Sałabun, mgr Kateryna Czerniachowska, dr Krzysztof Dmytrów, prof. Wojciech Sałabun, prof. Ewa Roszkowska, dr Przemysław Juszczuk oraz mgr Konrad Biercewicz.

Pani prof. dr hab. Ewa Roszkowska zaprosiła wszystkich uczestników seminarium na XLI Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Profesora Władysława Bukietyńskiego ,,Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych”. Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie https://mzbo2023.wi.pb.edu.pl/.

Seminarium odbyło się już po raz 25. Uczestniczyło w nim 60 naukowców i praktyków – przedstawicieli 21 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Collegium Witelona w Legnicy, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

Informacje o seminarium zostały też umieszczone na stronach:
https://www.wsb.pl/poznan/badania-i-nauka/seminarium-z-badan-operacyjnych-0
http://www.sbo.pan.org.pl/wsbo.htm
https://ksie.pan.pl/pl/konferencje

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 25 września 2023 r. o godzinie 17:30. Na seminarium wykłady przedstawią pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2023 - 15 maja 2023 r.,
(2023-05-30)

W poniedziałek 15 maja 2023 r. odbyło się Kasztanowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.

Seminarium rozpoczęło się uczczeniem pamięci dr Agaty Gluzickiej, członkini naszej społeczności naukowej zajmującej się badaniami operacyjnymi, która wielokrotnie uczestniczyła w Wirtualnych Seminariach z Badań Operacyjnych, współorganizowała i brała czynny udział w wielu konferencjach MZBO i MPaR. Panią dr Agatę Gluzicką wspominali prof. Ewa Roszkowska oraz prof. Maciej Nowak. Jej życzliwość i serdeczność pozostaną w naszej pamięci.

Na seminarium zostały przedstawione referaty przygotowane przez naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu:
• dr Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak (Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu) – Efektywność portfela akcji w przypadku rekomendacji wielokrotnych – wykorzystanie teorii liczb rozmytych
• dr hab. Helena Gaspars-Wieloch, prof. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) – Nowe potencjalne zastosowania programowania interaktywnego opartego o poziomy aspiracji – przypadek strategii czystych i mieszanych

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Wojciech Sałabun, prof. Anna Pajor, prof. Tomasz Szapiro, prof. Ignacy Kaliszewski, prof. Ewa Roszkowska, dr Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz, dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak, prof. Tomasz Wachowicz, prof. Maciej Nowak oraz prof. Helena Gaspars-Wieloch.

Pani prof. dr hab. Ewa Roszkowska zaprosiła wszystkich uczestników seminarium na XLI Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Profesora Władysława Bukietyńskiego ,,Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych”. Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie https://mzbo2023.wi.pb.edu.pl/.

Seminarium odbyło się już po raz 24. Uczestniczyło w nim 52 naukowców i praktyków – przedstawicieli 22 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, CAE Polska, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Białostocka, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

Informacje o seminarium zostały też umieszczone na stronach:
https://www.wsb.pl/poznan/badania-i-nauka/seminarium-z-badan-operacyjnych-0
http://www.sbo.pan.org.pl/wsbo.htm
https://ksie.pan.pl/pl/konferencje

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 5 czerwca 2023 r. o godzinie 17:30. Na seminarium wykłady przedstawią pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2023 - 17 kwietnia 2023 r.,
(2023-04-22)

W poniedziałek 17 kwietnia 2023 r. odbyło się Wrocławskie Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych. Na seminarium referaty przedstawili naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

• dr hab. Grzegorz Tarczyński, prof. UEW – Optymalizacja tras dostaw gazu LPG na stacje paliw
• mgr Aleksandra Szymura – Zastosowanie metod uczenia maszynowego w procesie oceny spółek kapitałowych

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Konrad Kułakowski oraz prof. Wojciech Sałabun.

Pani prof. dr hab. Ewa Roszkowska zaprosiła wszystkich uczestników seminarium na XLI Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Profesora Władysława Bukietyńskiego ,,Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych”. Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie https://mzbo2023.wi.pb.edu.pl/.

Seminarium odbyło się już po raz 23. Uczestniczyło w nim 51 naukowców i praktyków – przedstawicieli 22 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, CAE Polska, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Białostocka, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu oraz Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.

Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

Informacje o seminarium zostały też umieszczone na stronach:
https://www.wsb.pl/poznan/badania-i-nauka/seminarium-z-badan-operacyjnych-0
http://www.sbo.pan.org.pl/wsbo.htm
https://ksie.pan.pl/pl/konferencje

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 15 maja 2023 r. o godzinie 17:30. Na seminarium wykłady przedstawią pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2023 - 6 marca 2023 r.,
(2023-03-12)

W poniedziałek 6 marca 2023 r. odbyło się już 22. Edukacyjne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych. Na seminarium referaty przedstawili naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:

• dr hab. Ewa Wędrowska, prof. UMK, dr Joanna Muszyńska – Rola wykształcenia i wieku ludności w kształtowaniu nierówności dochodów w Polsce: dekompozycja uogólnionych miar entropii
• dr Dorota Górecka – Zrównoważony rozwój w regionach Polski i Litwy a wykształcenie społeczeństwa

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Paweł Szewczyk, prof. Tomasz Szapiro, prof. Jerzy Marcinkowski, prof. Ignacy Kaliszewski oraz prof. Ewa Konarzewska-Gubała.

Seminarium odbyło się już po raz 22. Uczestniczyło w nim 52 naukowców i praktyków – przedstawicieli 22 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: CAE Polska, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Białostocka, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie.

Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Informacje o seminarium zostały też umieszczone na stronach:
https://www.wsb.pl/poznan/badania-i-nauka/seminarium-z-badan-operacyjnych-0
http://www.sbo.pan.org.pl/wsbo.htm

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 17 kwietnia 2023 r. o godzinie 17:30. Na seminarium wykłady przedstawią pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2023 - 20 luty 2023 r.,
(2023-02-24)

W poniedziałek 20 lutego 2023 r. odbyło się już 21. Lutowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych. Na seminarium referaty przedstawili naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Politechniki Białostockiej:

• dr Romana Głowicka-Wołoszyn, dr Andrzej Wołoszyn (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – Asymetria rozkładu cech a zakres wartości miary syntetycznej - wyniki badań symulacyjnych
• dr Urszula Ryciuk (Politechnika Białostocka) – Oburęczność łańcucha dostaw

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: dr Krzysztof Dmytrów, prof. Józef Stawicki, prof. Jerzy Marcinkowski, prof. Ewa Roszkowska, dr Sławomir Jarek, prof. Paweł Szewczyk, prof. Joanna Ejdys oraz prof. Ewa Konarzewska-Gubała.

Seminarium odbyło się już po raz 21. Uczestniczyło w nim 51 naukowców i praktyków – przedstawicieli 21 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, CAE Polska, Politechnika Białostocka, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Université du Québec, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie.

Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Informacje o seminarium zostały też umieszczone na stronach:
https://www.wsb.pl/poznan/badania-i-nauka/seminarium-z-badan-operacyjnych-0
http://www.sbo.pan.org.pl/wsbo.htm

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 6 marca 2023 r. o godzinie 17:30. Na seminarium wykłady przedstawią pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2023 - 9 stycznia 2023 r.,
(2023-01-16)

W poniedziałek 9 stycznia 2023 r. odbyło się już 20. Noworoczne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych. Na seminarium referaty przedstawili naukowcy z Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:

• dr Mateusz Zawisza – Wpływ ograniczonej racjonalności na równowagę rynków
• mgr Daniel Kaszyński – Metody sprawiedliwej oceny zdolności kredytowej

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Ewa Roszkowska, prof. Anna Pajor, prof. Konrad Kułakowski, prof. Bogumił Kamiński, prof. Tomasz Wachowicz oraz prof. Jerzy Marcinkowski.

Prof. Tomasz Wachowicz z Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zaprosił uczestników na XIV Ogólnopolską Konferencję Naukową Modelowanie Preferencji a Ryzyko, która odbędzie się w Ustroniu w dniach 26-28 marca 2023, szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://mpar.ue.katowice.pl.

Seminarium odbyło się już po raz 20. Uczestniczyło w nim 50 naukowców i praktyków – przedstawicieli 21 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Kaliska, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Zielonogórski, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie oraz Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.

Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Informacje o seminarium zostały też umieszczone na stronach:
https://www.wsb.pl/poznan/badania-i-nauka/seminarium-z-badan-operacyjnych-0
http://www.sbo.pan.org.pl/wsbo.htm

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 20 lutego 2023 r. o godzinie 17:30. Na seminarium wykłady przedstawią pracownicy Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2022 - 12 grudnia 2022 r.,
(2022-12-19)

W poniedziałek 12 grudnia 2022 r. odbyło się Poznańskie Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych. Na seminarium referaty przedstawili:
• dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) – Relacje stopniowalne i przedziałowe w modelowaniu preferencji
• dr hab. Aleksandra Łuczak, prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN) – "Nie ten bogaty, co ma dukaty" - o wielowymiarowym barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Anna Pajor, prof. Ignacy Kaliszewski, prof. Bogumił Kamiński, prof. Jerzy Marcinkowski oraz prof. Kazimierz Zaraś.

Prof. Tomasz Wachowicz z Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zaprosił uczestników na XIV Ogólnopolską Konferencję Naukową Modelowanie Preferencji a Ryzyko, która odbędzie się w Ustroniu w dniach 26-28 marca 2023, szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://mpar.ue.katowice.pl.

Seminarium odbyło się już po raz 19. Uczestniczyło w nim 46 naukowców i praktyków – przedstawicieli 21 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Białostocka, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Université du Québec, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Zielonogórski, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.
Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Informacje o seminarium zostały też umieszczone na stronach:
https://www.wsb.pl/poznan/badania-i-nauka/seminarium-z-badan-operacyjnych-0
http://www.sbo.pan.org.pl/wsbo.htm

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 9 stycznia 2023 r. o godzinie 17:30. Na seminarium wykłady przedstawią pracownicy Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2022 - 21 listopada 2022 r.,
(2022-11-27)

W poniedziałek 21 listopada 2022 r., pod honorowym patronatem JM Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, JM Rektor Politechniki Białostockiej, Sekcji Badań Operacyjnych KSiE PAN oraz Polskiej Sekcji INFORMS, odbyło się Listopadowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium referaty przedstawili:
• dr Janusz Miroforidis (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk) – Oszacowania parametryczne ocen efektywnych w całkowitoliczbowych problemach optymalizacyjnych wielkiej skali
• dr Bartłomiej Jefmański (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr Marta Kusterka-Jefmańska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) prof. dr hab. Ewa Roszkowska (Politechnika Białostocka) – Rozmyta intuicjonistyczna miara syntetyczna w dynamicznej analizie subiektywnej jakości życia mieszkańców miast europejskich
Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Barbara Gładysz, prof. Ewa Roszkowska oraz prof. Ignacy Kaliszewski.

Seminarium odbyło się już po raz 18. Uczestniczyło w nim 47 naukowców i praktyków – przedstawicieli 19 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Zielonogórski, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Informacje o seminarium zostały też umieszczone na stronach:
https://www.wsb.pl/poznan/badania-i-nauka/seminarium-z-badan-operacyjnych-0
http://www.sbo.pan.org.pl/wsbo.htm

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 12 grudnia 2022 r. o godzinie 17:30. Na seminarium wykłady przedstawią pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2022 - 26 września 2022 r.,
(2022-10-05)

W poniedziałek 26 września 2022 r. odbyło się Jesienne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium referaty przedstawili naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:
• dr hab. Marcin Anholcer, prof. UEP – O b-kolorowaniach, czyli jak szybko znaleźć dobre przybliżenie kolorowania poprawnego
• dr hab. Krzysztof Echaust, prof. UEP, dr Małgorzata Just – Trzy powody dlaczego kryptowaluty nie mogą być bezpieczną przystanią dla inwestycji na rynkach kapitałowych

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Bogumił Kamiński, prof. Tomasz Szapiro oraz dr Przemysław Szufel.

Prof. dr hab. Maciej Nowak, Kierownik Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zaprosił wszystkich uczestników na XL Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Profesora Władysława Bukietyńskiego „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych”, która odbędzie się w dniach 16-18 października 2022 roku w Brennej, szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://mzbo.ue.katowice.pl

Seminarium odbyło się już po raz 17. Uczestniczyło w nim 29 naukowców i praktyków – przedstawicieli 15 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Informacje o seminarium zostały też umieszczone na stronach:
https://www.wsb.pl/poznan/badania-i-nauka/seminarium-z-badan-operacyjnych-0
http://www.sbo.pan.org.pl/wsbo.htm

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 21 listopada 2022 r. o godzinie 17:30. Na seminarium wykłady przedstawią pracownicy Instytutu Badań Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Politechniki Białostockiej. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2022 - 13 czerwca 2022 r.,
(2022-06-19)

W poniedziałek 13 czerwca 2022 r. odbyło się Wakacyjne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium referaty przedstawili naukowcy z Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:
• mgr Patrycja Krzywda-Starzyk – Nadwyżka edukacyjna – obecny stan wiedzy na temat zjawiska w krajach europejskich
• dr Piotr Peternek, dr hab. Magdalena Ligus prof. UEW – Analiza potencjału technicznego i otoczenia instytucjonalnego OZE w województwach Polski w kontekście konstrukcji indeksu zrównoważonego rozwoju energetycznego regionów

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Marek Nowiński, dr Adam Kucharski, prof. Tomasz Szapiro, dr Małgorzata Wrzosek, prof. Ewa Konarzewska-Gubała, prof. Józef Stawicki, prof. Agnieszka Kowalska-Styczeń, prof. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, dr Milena Bieniek, dr Piotr Miszczyński, prof. Joanna Górka oraz prof. Alicja Graczyk.

Prof. dr hab. Maciej Nowak, Kierownik Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zaprosił wszystkich uczestników na XL Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Profesora Władysława Bukietyńskiego „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych”, która odbędzie się w dniach 16-18 października 2022 roku w Brennej, szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://mzbo.ue.katowice.pl.

Seminarium odbyło się już po raz 16. Uczestniczyło w nim 53 naukowców i praktyków – przedstawicieli 20 ośrodków akademickich z całej Polski.
Reprezentowane były: Instytut Badań Systemowych PAN, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.

Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Informacje o seminarium zostały też umieszczone na stronach:
https://www.wsb.pl/poznan/badania-i-nauka/seminarium-z-badan-operacyjnych-0
http://www.sbo.pan.org.pl/wsbo.htm

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 26 września 2022 r. o godzinie 17:30. Na seminarium wykłady przedstawią pracownicy Katedry Badań Operacyjnych i Ekonomii Matematycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2022 - 23 maja 2022 r.,
(2022-05-26)

W poniedziałek 23 maja 2022 r. odbyło się Transportowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium referaty przedstawili naukowcy z Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego:
• dr Aleksandra Bartosiewicz – Analiza i ocena procesów przeładunkowych w morskich terminalach kontenerowych z wykorzystaniem teorii kolejek
• dr Radosław Jadczak – Modele układania tras pojazdów

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. Joanna Erdys, prof. Bogumił Kamiński, prof. Tomasz Szapiro, prof. Józef Stawicki, prof. Konrad Kułakowski, dr Przemysław Szufel oraz mgr Adam Mrozek.
Seminarium odbyło się już po raz 15. Uczestniczyło w nim 54 naukowców i praktyków – przedstawicieli 19 ośrodków akademickich z całej Polski.
Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.

Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Informacje o seminarium zostały też umieszczone na stronach:
https://www.wsb.pl/poznan/badania-i-nauka/seminarium-z-badan-operacyjnych-0
http://www.sbo.pan.org.pl/wsbo.htm

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 13 czerwca 2022 r. o godzinie 17:30. Na seminarium wykłady przedstawią pracownicy Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2022 - 25 kwietnia 2022 r.,
(2022-04-29)

W poniedziałek 25 kwietnia 2022 r. odbyło się Zrównoważone Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium referaty przedstawili naukowcy Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:
• dr Dorota Górecka – Wielokryterialna ocena realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju na terytorium polsko-białorusko-ukraińskiego pogranicza za pomocą podejścia MAMIMCA
• dr hab. Sławomir Plaskacz, prof. UMK – O wyznaczaniu optymalnej wielkości rezerwatów morskich z punktu widzenia wielkości połowów

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Ewa Roszkowska, prof. Tomasz Szapiro, prof. Tadeusz Trzaskalik oraz dr Jan Gadomski.
W seminarium uczestniczyło 57 naukowców i praktyków – przedstawicieli 18 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Informacje o seminarium zostały też umieszczone na stronach:
https://www.wsb.pl/poznan/badania-i-nauka/seminarium-z-badan-operacyjnych-0
http://www.sbo.pan.org.pl/wsbo.htm

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 23 maja 2022 r. o godzinie 17:30. Na seminarium wykłady przedstawią pracownicy Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2022 - 28 marca 2022 r.,
(2022-03-31)

W poniedziałek 28 marca 2022 r. odbyło się Rekonesansowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium referaty przedstawili naukowcy Zakładu Analizy i Wspomagania Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:
• dr hab. Michał Jakubczyk, prof. SGH – Zwiększanie wrażliwości metody COMPOSITE TIME TRADE-OFF w szacowaniu użyteczności stanów zdrowia
• mgr Marek Antosiewicz – Efekty dystrybucyjne opodatkowania emisji w gospodarce opartej na węglu: przypadek Polski

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjął prof. dr hab. Bogumił Kamiński. W dyskusji wzięli udział: prof. Ewa Roszkowska, prof. Bogumił Kamiński, prof. Tomasz Szapiro, prof. Jacek Mercik oraz prof. Konrad Kułakowski.
W seminarium uczestniczyło 40 naukowców i praktyków – przedstawicieli 17 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Białostocka, Sabre S.A., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.

Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Informacje o seminarium zostały też umieszczone na stronach:
https://www.wsb.pl/poznan/badania-i-nauka/seminarium-z-badan-operacyjnych-0
http://www.sbo.pan.org.pl/wsbo.htm

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 25 kwietnia 2022 r. o godzinie 17:30. Na seminarium wykłady przedstawią pracownicy Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2022 - 21 lutego 2022 r.,
(2022-02-23)

W poniedziałek 21 lutego 2022 r. odbyło się Paprykarzowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium referat przedstawił naukowiec Uniwersytetu Szczecińskiego:
• dr inż. Paweł Ziemba – Rozwój i zastosowanie metod wielokryterialnego wspomagania decyzji w problemach decyzyjnych zrównoważenia

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła dr hab. Ewa Roszkowska, prof. PB. W dyskusji wzięli udział: prof. Ewa Roszkowska, prof. Ewa Konarzewska-Gubała, prof. Tomasz Szapiro, prof. Arnold Bernaciak oraz dr Krzysztof Dmytrów.
W seminarium uczestniczyło 57 naukowców i praktyków – przedstawicieli 18 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Badań Systemowych PAN, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie.

Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały dr hab. Ewa Roszkowska, prof. PB oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Informacje o seminarium zostały też umieszczone na stronach:
https://www.wsb.pl/poznan/badania-i-nauka/seminarium-z-badan-operacyjnych-0
http://www.sbo.pan.org.pl/wsbo.htm

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 28 marca 2022 r. o godzinie 17:30. Na seminarium wykłady przedstawią pracownicy Zakładu Analizy i Wspomagania Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl.Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2022 - 17 stycznia 2022 r.,
(2022-01-21)

W poniedziałek 17 stycznia 2022 r. odbyło się Styczniowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium naukowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Politechniki Warszawskiej przedstawili referaty:
• mgr Łukasz Tync – Podejście obiektowe w zarządzaniu portfelem projektów
• dr hab. Grzegorz Rządkowski, prof. PW – Falki logistyczne i ich zastosowania

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła profesor Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej. W dyskusji wzięli udział profesorowie Paweł Cabała, Bogumił Kamiński, Józef Stawicki oraz doktor Adam Kucharski.
W seminarium uczestniczyło 50 naukowców i praktyków – przedstawicieli 20 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Badań Systemowych PAN, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.

Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Informacje o seminarium zostały też umieszczone na stronie: https://www.wsb.pl/poznan/badania-i-nauka/seminarium-z-badan-operacyjnych-0

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 21 lutego 2022 r. o godzinie 17:30. Na seminarium pracownik Katedry Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej Uniwersytetu Szczecińskiego przedstawi wykład:
• dr inż. Paweł Ziemba, Wspomaganie decyzji w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w warunkach niepewności

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2021 - 13 grudnia 2021 r.,
(2021-12-16)

W poniedziałek 13 grudnia 2021 r. odbyło się Koziołkowo – Syrenkowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2021.

Na seminarium naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN przedstawili referaty:
• dr hab. Aleksandra Łuczak, prof. UPP, Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN – Metodyczne problemy badania subiektywnego ubóstwa w gospodarstwach domowych
• dr hab. Aleksandra Łuczak, prof. UPP, dr Małgorzata Just – Kwantyfikacja zrównoważonego rozwoju jednostek terytorialnych - stan obecny i przyszłe badania

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła profesor Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej. W dyskusji wzięli udział profesorowie Tomasz Szapiro, Józef Orczyk, Renata Przygodzka oraz doktor Paweł Ziemba.
W seminarium uczestniczyło 57 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Badań Systemowych PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska, Sabre S. A., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowały prof. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Informacje o seminarium zostały też umieszczone na stronie: https://www.wsb.pl/poznan/badania-i-nauka/seminarium-z-badan-operacyjnych-0

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 17 stycznia 2022 r. o godzinie 17:30. Na seminarium przedstawione zostaną przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wykłady:
• mgr Łukasz Tync, Podejście obiektowe w zarządzaniu portfelem projektów
• mgr inż. Dariusz Banaś, Hybrydowy model wspomagania decyzji menedżerskich łączący dynamikę systemową i miękką dynamikę systemową

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2021 - 15 listopada 2021 r.,
(2021-11-24)

W poniedziałek 15 listopada 2021 r. odbyło się - pod Honorowym Patronatem JM Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Sekcji Badań Operacyjnych KSIE PAN - Arrasowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2021.

Na seminarium naukowcy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Białostockiej przedstawili referaty:
• dr hab. Konrad Kułakowski, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Informatyki Stosowanej) – HRE (Heuristic Rating Estimation) inne podejście do metody porównywania parami
• dr Dariusz Kacprzak (Politechnika Białostocka) – Nowe rozszerzenie metody TOPSIS dla grupowego wspomagania decyzji oparte na skierowanych liczbach rozmytych

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjął profesor Tomasz Wachowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W dyskusji wzięli udział profesorowie Tomasz Wachowicz, Józef Stawicki i Marcin Anholcer.
W seminarium uczestniczyło 53 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Badań Systemowych PAN, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu i Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.
Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Seminarium zorganizowała dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Informacje o seminarium zostały też umieszczone na stronie: https://www.wsb.pl/poznan/badania-i-nauka/seminarium-z-badan-operacyjnych-0

Kolejne WSBO odbędzie się on-line 13 grudnia o godzinie 17:30. Na seminarium przedstawione zostaną przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wykłady:
• dr hab. Aleksandra Łuczak, prof. UPP, Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN – Metodyczne problemy badania subiektywnego ubóstwa w gospodarstwach domowych
• dr hab. Aleksandra Łuczak, prof. UPP, dr Małgorzata Just – Kwantyfikacja zrównoważonego rozwoju jednostek terytorialnych - stan obecny i przyszłe badania

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2021 - 27 września 2021 r.,
(2021-09-29)

W poniedziałek 27 września 2021 r. odbyło się - pod Honorowym Patronatem JM Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Sekcji Badań Operacyjnych KSIE PAN - Jesienne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2021. Seminarium rozpoczęło się wspomnieniem organizatora wcześniejszych WSBO – Pana Profesora Krzysztofa Piaseckiego, który odszedł 14.07.2021 r. Seminarium, które było dla prof. Krzysztofa Piaseckiego bardzo ważne, w istotny sposób przyczyniało się do integracji środowiska skupionego wokół szeroko rozumianych badań operacyjnych oraz ich zastosowań, będzie kontynuowane. Opieką naukową zgodziła się otoczyć kolejne WSBO pani profesor Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej.

Na seminarium naukowcy z Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przedstawili referaty:
• prof. dr hab. Marek Szopa - Optymalizacja decyzji metodami kwantowej teorii gier,
• dr hab. Jerzy Michnik, prof. UE, Algebraiczne modelowanie ewolucji systemu - AlModES.

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjął profesor Maciej Nowak. W dyskusji wzięli udział profesorowie Józef Stawicki, Tomasz Szapiro i Marek Nowiński.
W seminarium uczestniczyło 34 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska, Sabre Polska Sp. z o.o., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie i Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Gospodarzem on-line WSBO była - tradycyjnie już - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Seminarium zorganizowała dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

W dniach 24-26 października 2021 r. w Będlewie spotykamy się na XXXIX Ogólnopolskiej Konferencji im. Prof. Władysława Bukietyńskiego, Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych '20/21.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line w listopadzie 2021 r. Dokładne informacje o tym spotkaniu przekażemy w listopadzie.
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2021 - 21 czerwca 2021 r.,
(2021-06-26)

W poniedziałek 21 czerwca 2021 r. odbyło się - pod Honorowym Patronatem Sekcji Badań Operacyjnych KSIE PAN - Truskawkowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2021.
Na tym seminarium naukowcy z Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przedstawili referaty:
• dr hab. Daniel Puciato, prof. PO - Społeczno-ekonomiczne korelaty jakości życia związanej ze zdrowiem u osób żyjących w pojedynkę z Wrocławia
• dr hab. Agnieszka Stanimir, prof. UEW - Wzrastająca świadomość ekologiczna a obciążenia finansowe gospodarstwa domowego.
Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjął profesor Marek Nowiński. Ekologiczne konteksty zaprezentowanych referatów wywołały burzliwą dyskusję, w której wzięli udział profesorowie Józef Stawicki, Jerzy Marcinkowski i Krzysztof Piasecki. Poza uwagami na temat zaprezentowanych rezultatów, dyskutanci podzielili się własnymi poglądami w tej żywotnej sprawie. Warto zwrócić też uwagę na to, że tematyka zaprezentowanych referatów wskazuje, jak szerokie jest spectrum naukowych dociekań prowadzonych w naszych ośrodkach Badań Operacyjnych.
Pomimo panującej kanikuły, w seminarium uczestniczyło 35 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Białostocka, Politechnika Opolska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, i Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Gospodarzem on-line WSBO była - tradycyjnie już - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Seminarium zorganizowali profesor Krzysztof Piasecki i dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line we wrześniu 2021. Na seminarium tym wystąpią naukowcy z Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Katowicach. Dokładne informacje o tym spotkaniu przekażemy we wrześniu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2021 - 17 maja 2021 r.,
(2021-05-19)

W poniedziałek 17 maja 2021 r. odbyło się - pod Honorowym Patronatem Sekcji Badań Operacyjnych KSIE PAN - Zielone Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2021.
Na tym seminarium pracownicy Katedry Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej Uniwersytetu Szczecińskiego przedstawili następujące referaty:
• dr inż. Mateusz Piwowarski: Prezentacja
• dr hab. Mariusz Borawski, prof. US, Arytmetyka przyrostów
Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjął profesor Kesra Nermend. Bardzo interesująca była tutaj informacja o neuronauce poznawczej jako nowym narzędziu wspierającym procesy decyzyjne. Rodzi to nowe wyzwania przed badaniami operacyjnymi.

W dyskusji po drugim referacie zabrał głos profesor Krzysztof Piasecki. W seminarium uczestniczyło 43 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski. Gospodarzem on-line WSBO była - tradycyjnie już - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Seminarium zorganizowali profesor Krzysztof Piasecki i dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line w dniu 21 czerwca o godzinie 17:00.
Na seminarium tym wystąpią naukowcy z Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy przedstawią referaty:
• dr hab. Agnieszka Stanimir, prof. UEW - Wzrastająca świadomość ekologiczna a obciążenia finansowe gospodarstwa domowego.
• dr hab. Daniel Puciato - Społeczno-ekonomiczne korelaty jakości życia związanej ze zdrowiem u osób żyjących w pojedynkę z Wrocławia

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2021 - 19 kwietnia 2021 r.,
(2021-04-19)

W poniedziałek 19 kwietnia 2021 r. odbyło się - pod Honorowym Patronatem Sekcji Badań Operacyjnych KSIE PAN - Wiosenne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2021.
Na tym seminarium pracownicy Katedry Badań Operacyjnych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przedstawili następujące referaty:
• prof. Ivan Blahun: O modelowaniu scenariuszowym zrównoważonego rozwoju
• dr Adam Kucharski: Metody zarządzania projektem w środowisku R - pakiet critpath
• dr hab. Iwona Konarzewska, prof. UŁ: Wskaźniki wielokryteriowe z wykorzystaniem PCA
Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęli kolejno profesor Iwona Konarzewska i profesor Krzysztof Piasecki. Szczególnie obszerną dyskusję wywołał ostatni z referatów. Głos tutaj zabrali profesor Kaliszewski, profesor Zaraś, mgr Adam Mrozek i profesor Krzysztof Piasecki.
W seminarium uczestniczyło 49 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski, Ukrainy i Kanady. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Badań Systemowych PAN, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Université du Québec, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Wyższa Szkoła, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu i Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.
Gospodarzem on-line WSBO była - tradycyjnie już - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Seminarium zorganizowali profesor Krzysztof Piasecki i dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line w dniu 17 maja o godzinie 17:00. Na seminarium tym wystąpią pracownicy Katedry Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy zaprezentują swoją katedrę, oraz przedstawią referat
• dr hab. Mariusz Borawski, prof. US, Arytmetyka przyrostów.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2021 - 22 luty 2021 r.,
(2021-02-27)

W poniedziałek 22 lutego 2021 r. odbyło się - pod Honorowym Patronatem Sekcji Badań Operacyjnych KSIE PAN - Kartaczowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2021.

Na seminarium, pani dr Elżbieta Majewska - pracownica Zakładu Metod Ilościowych Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku wygłosiła wykład zatytułowany

Integracja europejskich rynków kapitałowych w obliczu kryzysów finansowych.

Referat ten zachęcił uczestników do podjęcia dyskusji, w której zabrali glos profesor Jerzy Marcinkowski, profesor Marek Nowiński i dr Piotr Miszczyński. Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła profesor Ewa Roszkowska. Pani Profesor przygotowała też fotograficzny e-album przedstawiający magię Podlasia. Albumem tym został obdarzony każdy uczestnik seminarium.

W seminarium uczestniczyło 50 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski i Kanady. Reprezentowane były: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Szczeciński, , Université du Québec, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Seminarium zorganizowali profesor Krzysztof Piasecki i dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line w 19 kwietnia 2021 o godz. 17:00. Dokładną datę podamy w następnym komunikacie. Na seminarium tym wystąpią pracownicy Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2021 - 4 stycznia 2021 r.,
(2021-01-04)

W poniedziałek 4 stycznia 2021 r. odbyło się - pod Honorowym Patronatem Sekcji Badań Operacyjnych KSIE PAN - Noworoczne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2021.

Na seminarium, pani dr Milena Bieniek - pracownica Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wygłosiła wykład zatytułowany

Wpływ niepewności popytu na modelowanie łańcucha dostaw z naciskiem na niepewność addytywną

Referat ten zachęcił wielu dyskutantów do obszernych wystąpień. W dyskusji wzięli udział profesor Józef Stawicki, profesor Tomasz Szapiro, profesor Stefan Grzesiak i pan Adam Mrozek. Szczególnie wnikliwym i dociekliwym dyskutantem był profesor Tomasz Szapiro. Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjął profesor Krzysztof Piasecki.

Pomimo międzyświątecznego okresu skłaniającego do odpoczynku - Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim 42 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Sabre Polska Sp. z o.o., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski, Politechnika Białostocka, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Seminarium zorganizowali profesor Krzysztof Piasecki i dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line w dniu 22 lutego 2021 o 17.00. Na seminarium tym pracownicy Zakładu Metod Ilościowych Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku przedstawią następujące wykłady:

dr Skrodzka Iwona - Zastosowanie modeli PLS-SEM do badania innowacyjności krajów Unii Europejskiej;

dr Elżbieta Majewska - Integracja europejskich rynków kapitałowych w obliczu kryzysów finansowych. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2020 - 21 grudnia 2020 r.,
(2020-12-21)

W poniedziałek 21 grudnia 2020 r. odbyło się Piernikowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2020. Przewodniczący Sekcji Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk zaproponował organizatorom objęcie WSBO patronatem Sekcji. Propozycja ta została przez organizatorów przyjęta. Na tym seminarium, pracownicy Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosili następujące wykłady:

1. profesor Sylwester Bejger - Uczenie maszynowe w podejmowaniu decyzji,

2. profesor Witold Orzeszko - Prognozowanie kowariancji stóp zwrotu za pomocą Maszyny Wektorów Nośnych,

3. profesor Józef Stawicki - Seminaria dyplomowe metod ilościowych ekonomii i zarządzania - problemy i doświadczenia.

Wykładom towarzyszyła ożywiona dyskusja. Moderatorem dyskusji seminaryjnej był profesor Sylwester Bejger.

Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem Uczestniczyło w nim 55 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Sabre Polska Sp. z o.o., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie.

Seminarium zorganizowali profesor Krzysztof Piasecki i dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line w dniu 4. stycznia 2021 o 17.00. Na seminarium tym dr Milena Bieniek z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie przedstawi wykład Ujemna realizacja popytu w modelach opartych na modelu gazeciarza. Pani doktor zaprosi też nas do udziału w jej badaniach.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2020 - 16 listopada 2020 r.,
(2020-11-16)

W poniedziałek 16 listopada 2020 r. odbyło się Inauguracyjne Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2020. Na tym seminarium, pracownicy Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wygłosili następujące wykłady:

• dr Przemysław Szufel, mgr Łukasz Kraiński - O wielo-agentowych modelach symulacyjnych inteligentnych sieci transportowych
• profesor Tomasz Szapiro - Informacja o nauczaniu badań operacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Moderatorem dyskusji seminaryjnej był profesor Bogumił Kamiński.

Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem Uczestniczyło w nim 39 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Sabre Polska Sp. z o.o., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Białostocka, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.

Seminarium zorganizowali profesor Krzysztof Piasecki i dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line w dniu 21. grudnia 2020 o 17.00. Na seminarium tym pracownicy Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawią następujące wykłady:

1. profesor Sylwester Bejger - Uczenie maszynowe w podejmowaniu decyzji,
2. profesor Witold Orzeszko - Prognozowanie kowariancji stóp zwrotu za pomocą Maszyny Wektorów Nośnych,
3. profesor Józef Stawicki - Seminaria dyplomowe metod ilościowych ekonomii i zarządzania - problemy i doświadczenia.
Profesor Józef Stawicki zaprasza po swoim wystąpieniu do szerokiej dyskusji na tematy związane z naszymi seminariami dyplomowymi.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .Pierwsze Wirtualne Konwersatorium Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2020 – „MZBO w czasach zarazy”,
(2020-10-12)

W poniedziałek 12 października 2020 r. odbyło się Pierwsze Wirtualne Konwersatorium Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2020 – „MZBO w czasach zarazy”. Spotkanie, którego organizatorem była Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, odbyło się pod patronatem JM Rektora WSB w Poznaniu profesora Józefa Orczyka oraz Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.

Obrady Konwersatorium rozpoczęło wystąpienie JM Rektora profesora Józefa Orczyka prezentującego Wyższą Szkolę Bankową w Poznaniu i powstające relacje pomiędzy głównym nurtem aktywności Uczelni a ilościowymi metodami wspomagającymi ekonomię, finanse i zarządzanie.

Podczas konwersatorium odbyły się dwie dyskusje panelowe na temat nauczania przedmiotów ilościowych w warunkach COVID-19.

Pierwsza dyskusja panelowa była zatytułowana „Treści nauczania wdrażane w warunkach on-line”. Dyskusji przewodniczył profesor Krzysztof Piasecki z WSB w Poznaniu, a dyskutantami panelowymi byli dr Grzegorz Tarczyński z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dr Przemysław Szufel ze Szkoły Głównej Handlowej i profesor Tomasz Wachowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Druga dyskusja panelowa była zatytułowana „Formy nauczania wdrażane w warunkach on-line.”. Dyskusji przewodniczył profesor Ewa Roszkowska z Uniwersytetu w Białymstoku, a dyskutantami panelowymi byli profesor Marcin Anholcer z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, profesor Grzegorz Bejger z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i dr Radosław Jadczak z Uniwersytetu Łódzkiego.

Oba te panele były rozdzielone wykładem :”Relacje Uczelni z otoczeniem w warunkach COVID 19” wygłoszonym przez profesora Tomasza Szapiro ze Szkoły Głównej Handlowej.

Po dyskusjach panelowych odbyło się zebranie Polskiej Sekcji INFORS. Temu przewodniczył profesor Bogumił Kamiński ze Szkoły Głównej Handlowej. Przedmiotami dyskusji były sprawy formalne oraz wykład „Wykorzystanie metod optymalizacji odpornej w zakresie ochrony przed powodziami" wygłoszony przez dr Krzysztofa Postka z Delft University of Technology.

Całość Konwersatorium było zakończone posiedzeniem Sekcji Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, któremu przewodniczył profesor Tadeusz Trzaskalik.

Konwersatorium cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim ponad 60 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski oraz zagranicy. Reprezentowane były: Delf University of Technology, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Białostocka, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Konwersatorium zorganizowali profesor Krzysztof Piasecki i dr Anna Łyczkowska- Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz dr inż. Michał Stasiak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zdaniem uczestników, Pierwsze Wirtualne Konwersatorium MZBO spełniło ich oczekiwania. Dziś już wiemy, że odbędą się kolejne takie naukowe spotkania on-line. Nazywać je teraz będziemy ‘Wirtualnymi Seminariami BO - WSBO”. Nasze seminaria będą się odbywać pod patronatem Sekcji Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.

Najbliższe 16 listopada tego roku o godzinie 17. Gościć będziemy kolegów ze Szkoły Głównej Handlowej, którzy przedstawiać będą wyniki swoich badań naukowych.

Dalsze informacje o tym i kolejnych WSBO znajdziecie Państwo w tej zakładce. Bieżące informacje o WSBO rozsyłać też będziemy drogą mailową.Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!    Webmaster: piotr.miszczynski@uni.lodz.pl