EN English
Polska Sekcja
INFORMS
Misja | Władze | Statut | Aktualności | Wirtualne konwersatorium MZBO | Kontakt
Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2021 - 4 stycznia 2021 r.,
(2021-01-04)

W poniedziałek 4 stycznia 2021 r. odbyło się - pod Honorowym Patronatem Sekcji Badań Operacyjnych KSIE PAN - Noworoczne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2021.

Na seminarium, pani dr Milena Bieniek - pracownica Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wygłosiła wykład zatytułowany

Wpływ niepewności popytu na modelowanie łańcucha dostaw z naciskiem na niepewność addytywną

Referat ten zachęcił wielu dyskutantów do obszernych wystąpień. W dyskusji wzięli udział profesor Józef Stawicki, profesor Tomasz Szapiro, profesor Stefan Grzesiak i pan Adam Mrozek. Szczególnie wnikliwym i dociekliwym dyskutantem był profesor Tomasz Szapiro. Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjął profesor Krzysztof Piasecki.

Pomimo międzyświątecznego okresu skłaniającego do odpoczynku - Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim 42 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Sabre Polska Sp. z o.o., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski, Politechnika Białostocka, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Seminarium zorganizowali profesor Krzysztof Piasecki i dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line w dniu 22 lutego 2021 o 17.00. Na seminarium tym pracownicy Zakładu Metod Ilościowych Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku przedstawią następujące wykłady:

dr Skrodzka Iwona - Zastosowanie modeli PLS-SEM do badania innowacyjności krajów Unii Europejskiej;

dr Elżbieta Majewska - Integracja europejskich rynków kapitałowych w obliczu kryzysów finansowych. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .
Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2020 - 21 grudnia 2020 r.,
(2020-12-21)

W poniedziałek 21 grudnia 2020 r. odbyło się Piernikowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2020. Przewodniczący Sekcji Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk zaproponował organizatorom objęcie WSBO patronatem Sekcji. Propozycja ta została przez organizatorów przyjęta. Na tym seminarium, pracownicy Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosili następujące wykłady:

1. profesor Sylwester Bejger - Uczenie maszynowe w podejmowaniu decyzji,

2. profesor Witold Orzeszko - Prognozowanie kowariancji stóp zwrotu za pomocą Maszyny Wektorów Nośnych,

3. profesor Józef Stawicki - Seminaria dyplomowe metod ilościowych ekonomii i zarządzania - problemy i doświadczenia.

Wykładom towarzyszyła ożywiona dyskusja. Moderatorem dyskusji seminaryjnej był profesor Sylwester Bejger.

Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem Uczestniczyło w nim 55 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Sabre Polska Sp. z o.o., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie.

Seminarium zorganizowali profesor Krzysztof Piasecki i dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line w dniu 4. stycznia 2021 o 17.00. Na seminarium tym dr Milena Bieniek z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie przedstawi wykład Ujemna realizacja popytu w modelach opartych na modelu gazeciarza. Pani doktor zaprosi też nas do udziału w jej badaniach.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .
Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2020 - 16 listopada 2020 r.,
(2020-11-16)

W poniedziałek 16 listopada 2020 r. odbyło się Inauguracyjne Wirtualne Seminarium w Badaniach Operacyjnych WSBO 2020. Na tym seminarium, pracownicy Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wygłosili następujące wykłady:

• dr Przemysław Szufel, mgr Łukasz Kraiński - O wielo-agentowych modelach symulacyjnych inteligentnych sieci transportowych
• profesor Tomasz Szapiro - Informacja o nauczaniu badań operacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Moderatorem dyskusji seminaryjnej był profesor Bogumił Kamiński.

Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem Uczestniczyło w nim 39 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Sabre Polska Sp. z o.o., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Białostocka, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.

Seminarium zorganizowali profesor Krzysztof Piasecki i dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kolejne WSBO odbędzie się on-line w dniu 21. grudnia 2020 o 17.00. Na seminarium tym pracownicy Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawią następujące wykłady:

1. profesor Sylwester Bejger - Uczenie maszynowe w podejmowaniu decyzji,
2. profesor Witold Orzeszko - Prognozowanie kowariancji stóp zwrotu za pomocą Maszyny Wektorów Nośnych,
3. profesor Józef Stawicki - Seminaria dyplomowe metod ilościowych ekonomii i zarządzania - problemy i doświadczenia.
Profesor Józef Stawicki zaprasza po swoim wystąpieniu do szerokiej dyskusji na tematy związane z naszymi seminariami dyplomowymi.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się pod adresem mzbo2020@wsb.poznan.pl .
Pierwsze Wirtualne Konwersatorium Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2020 – „MZBO w czasach zarazy”,
(2020-10-12)

W poniedziałek 12 października 2020 r. odbyło się Pierwsze Wirtualne Konwersatorium Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2020 – „MZBO w czasach zarazy”. Spotkanie, którego organizatorem była Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, odbyło się pod patronatem JM Rektora WSB w Poznaniu profesora Józefa Orczyka oraz Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.

Obrady Konwersatorium rozpoczęło wystąpienie JM Rektora profesora Józefa Orczyka prezentującego Wyższą Szkolę Bankową w Poznaniu i powstające relacje pomiędzy głównym nurtem aktywności Uczelni a ilościowymi metodami wspomagającymi ekonomię, finanse i zarządzanie.

Podczas konwersatorium odbyły się dwie dyskusje panelowe na temat nauczania przedmiotów ilościowych w warunkach COVID-19.

Pierwsza dyskusja panelowa była zatytułowana „Treści nauczania wdrażane w warunkach on-line”. Dyskusji przewodniczył profesor Krzysztof Piasecki z WSB w Poznaniu, a dyskutantami panelowymi byli dr Grzegorz Tarczyński z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dr Przemysław Szufel ze Szkoły Głównej Handlowej i profesor Tomasz Wachowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Druga dyskusja panelowa była zatytułowana „Formy nauczania wdrażane w warunkach on-line.”. Dyskusji przewodniczył profesor Ewa Roszkowska z Uniwersytetu w Białymstoku, a dyskutantami panelowymi byli profesor Marcin Anholcer z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, profesor Grzegorz Bejger z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i dr Radosław Jadczak z Uniwersytetu Łódzkiego.

Oba te panele były rozdzielone wykładem :”Relacje Uczelni z otoczeniem w warunkach COVID 19” wygłoszonym przez profesora Tomasza Szapiro ze Szkoły Głównej Handlowej.

Po dyskusjach panelowych odbyło się zebranie Polskiej Sekcji INFORS. Temu przewodniczył profesor Bogumił Kamiński ze Szkoły Głównej Handlowej. Przedmiotami dyskusji były sprawy formalne oraz wykład „Wykorzystanie metod optymalizacji odpornej w zakresie ochrony przed powodziami" wygłoszony przez dr Krzysztofa Postka z Delft University of Technology.

Całość Konwersatorium było zakończone posiedzeniem Sekcji Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, któremu przewodniczył profesor Tadeusz Trzaskalik.

Konwersatorium cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim ponad 60 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski oraz zagranicy. Reprezentowane były: Delf University of Technology, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Białostocka, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Konwersatorium zorganizowali profesor Krzysztof Piasecki i dr Anna Łyczkowska- Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz dr inż. Michał Stasiak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zdaniem uczestników, Pierwsze Wirtualne Konwersatorium MZBO spełniło ich oczekiwania. Dziś już wiemy, że odbędą się kolejne takie naukowe spotkania on-line. Nazywać je teraz będziemy ‘Wirtualnymi Seminariami BO - WSBO”. Nasze seminaria będą się odbywać pod patronatem Sekcji Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.

Najbliższe 16 listopada tego roku o godzinie 17. Gościć będziemy kolegów ze Szkoły Głównej Handlowej, którzy przedstawiać będą wyniki swoich badań naukowych.

Dalsze informacje o tym i kolejnych WSBO znajdziecie Państwo w tej zakładce. Bieżące informacje o WSBO rozsyłać też będziemy drogą mailową.Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!    Webmaster: piotr.miszczynski@uni.lodz.pl